Definition av webbplatsadress

En webbplatsadress, även känd som en URL (enhetlig resurslokaliserare), är ett internet- eller intranätnamn som pekar på en plats där en fil, katalog eller webbplats är värd. Webbplatsadresser kan representera hemsidan för en webbplats, ett skript, bild, foto, film eller annan fil som görs tillgänglig på en server för visning, bearbetning eller nedladdning. De kan också bäddas in i koden på webbsidor i form av hyperlänkar för att dirigera användaren till andra platser på Internet.

Identifiering

En webbplatsadress börjar med protokollet, ett unikt namn och domänen och slutar med ett portnummer. Exempel på protokoll som används är http och https. Därefter används ett unikt namn som erhållits av en domänregistreringstjänst. Domänen listas efter det unika namnet och ett portnummer listas eller antas i slutet. Det finns en mängd olika domäner, inklusive men inte begränsade till: .com, .net, .org och .gov. Ett exempel på en webbplatsadress är http://www.google.com/. Webbadressen kräver också ett portnummer för att den ska kunna dirigeras korrekt. Om inget nummer visas i slutet av adressen används standardporten baserat på protokollet i webbadressen. I Google-exemplet ovan använder http port 80 som standard. Https-protokollet representerar en säker webbplats och det portnummer som antas med https är 443.

Använda sig av

Webbplatsadresser anges i adressfältet i en webbläsare. Om webbläsaren är ansluten till Internet och konfigurerad på rätt sätt kan den visa den webbsida som presenteras av värdleverantören. Exempel på webbläsare är Internet Explorer, Firefox, Safari och Google Chrome.

Fungera

Detta namn översätts genom en DNS-tjänst till ett unikt nummer som kallas en IP-adress. Denna IP-adress registreras och dirigeras via Internet till en värdleverantör. Servrar hos värdleverantören ger användaren den begärda filen eller webbsidan. Fel presenteras för användaren om leverantören felaktigt har konfigurerat miljön eller om trafikgränserna har överskridits.

Få en unik webbadress

En webbplatsadress kan erhållas från en webbhotellleverantör som GoDaddy eller någon annan leverantör som är ackrediterad som ICANN-registrator (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Betydelse

DNS (domännamntjänst) är en av de viktigaste teknikerna relaterade till webbplatsadressen. Utan DNS kunde webbplatser endast nås via deras respektive IP-adress, som inkluderar en serie siffror (till exempel 192.168.1.1). Detta skulle kräva beroende av siffror för att komma till dina favoritwebbplatser på Internet.