Hur man gör ett trevägssamtal på en Verizon-mobiltelefon

Trevägssamtal är en bekväm funktion som är tillgänglig för de flesta hemtelefontjänster. Ett trevägssamtal är ett sätt att lägga till en tredje part i ett telefonsamtal. Du kan starta ett trevägssamtal när som helst under ett vanligt telefonsamtal. Använd de nya mobiltelefonerna, till exempel Motorola Droid X MB810 och LG Revolution VS910, för att ringa ett trevägssamtal med hjälp av en "samtalsammanfogning" -funktion. Verizon-kunder som har en mobiltelefon med funktionen "samtalssammanfogning" eller trevägssamtal kan ringa ett trevägssamtal med sin trådlösa tjänst.

Motorola Droid X MB810

Steg 1

Navigera till startskärmen på din Motorola Droid X MB810. Tryck på telefonväljaren längst ned till vänster på skärmen. Ange det tio-siffriga telefonnumret eller välj ett nummer från dina kontakter. Tryck på telefonsymbolen på skärmen för att ringa numret.

Steg 2

Tryck på "lägg till samtal" när du har valt det första telefonnumret. Ange telefonnumret för att ringa eller välj numret i din kontaktlista. Tryck på telefonsymbolen för att ringa numret.

Tryck på "slå samman samtal" för att slå samman de två separata telefonsamtalen till en trevägskonversation.