Hur man manuellt kommer åt en Dell Restore-partition (4 steg)

Dell-datorer levereras med en återställningspartition där du kan återställa din dator till dess ursprungligen köpta tillstånd. Detta är användbart om din dator skadas irreparabelt. När du återställer systemet raderas alla dina program, filer och dokument innan datorn återställs, så detta borde vara en sista utväg. Åtkomst till återställningspartitionen kan åberopas manuellt när du startar systemet.

Steg 1

Slå på eller starta om datorn.

Steg 2

Håll ned "Ctrl" -tangenten och tryck på "F11" när du ser det blå fältet med "www.dell.com" på det. Om du är osäker när du ska trycka kan du ständigt trycka på kombinationen utan att skada något. Datorn startar från återställningspartitionen.

Steg 3

Klicka på "Återställ" och sedan på "Bekräfta" för att återställa din Dell-dator. Klicka på "Slutför" när du uppmanas att göra det och välj sedan "Ja" för att starta om.

Klicka på "Nästa" efter omstart och klicka på "OK" för att starta om igen. Klicka på "OK" efter omstart för att slutföra återställningen.