Hur stänger du av röstmeddelanden på din Verizon-mobiltelefon

Mobiltelefonkunder måste gå igenom flera steg för att ta emot röstmeddelanden, inklusive att ringa röstmeddelanden, ange ett lösenord och radera oönskade meddelanden. Om en kund inte kontrollerar röstmeddelanden visas en ikon på telefonen tills användaren rensar meddelandet. Om röstmeddelandesystemet irriterar dig och du har en alternativ, föredragen telefonsvarartjänst kan du kontakta Verizon och begära att de inaktiverar din röstmeddelande.

Steg 1

Be vänner och familj lämna ett mejl eller sms till dig som ett alternativ till att lämna en röstbrevlåda. När du inaktiverar röstbrevlådan ringer din telefon på obestämd tid tills den som ringer lägger på eller du svarar på din telefon.

Steg 2

Ring # 611 på din Verizon-mobiltelefon för att nå kundtjänst. Slå “0” för att kringgå den inspelade menyn och prata med en kundtjänst.

Be representanten att inaktivera din röstmeddelande. Du kan ringa tillbaka för att återaktivera det när som helst.