Så här lägger du bilder på Facebook med Samsung Galaxy S

Sociala medier blir alltmer avgörande för ett företags framgång, och Facebook, den mest använda sociala nätverkssajten, bör vara en del av alla mediestrategier. Samsung Galaxy S Android-smarttelefon har en inbyggd Facebook-app som du kan använda för att ladda upp bilder av ditt företag, produkter eller anställda som tagits med Galaxy S: s inbyggda kamera.

Steg 1

Tryck på "Program" och sedan på "Facebook".

Steg 2

Tryck på "Foto".

Steg 3

Placera Galaxy S och tryck på kameraknappen för att ta bilden du vill ladda upp till Facebook.

Tryck på "Lägg upp" och vänta tills bilden laddas upp.