Hur man ställer in en Sony Trinitron

När du har installerat en ny Sony Trinitron TV-apparat och anslutit enheten till en antenn måste du ställa in apparaten innan du kan se alla tillgängliga digital-TV-stationer. Om du ställer in en befintlig Sony Trinitron TV-apparat uppdateras kanaluppsättningen med eventuella ändringar när gamla stationer slutar sända eller byter frekvens och nya stationer kommer på luft. Sony Trinitron-apparater inkluderar en automatisk inställningsfunktion som du kan komma åt från fjärrkontrollen för att söka efter kanaler och lägga till dem i TV: s integrerade elektroniska programguide.

Steg 1

Slå på Sony Trinitron för att öppna skärmen Initial Setup på en nyligen installerad TV-apparat.

Steg 2

Tryck på "CH +" på Sony Trinitrons fjärrkontroll för att starta funktionen Auto Program.

Steg 3

Vänta i upp till 50 minuter tills TV-apparaten automatiskt skannar alla tillgängliga digitala TV-kanaler och visar hittade stationer på skärmen med de lägsta numrerade kanalerna högst upp i listan. Som standard visar Trinitrons elektroniska programguide nu alla tillgängliga kanaler. Följ nästa steg om du vill programmera apparaten med dina favoritkanaler.

Steg 4

Tryck på “Meny” -tangenten på fjärrkontrollen. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att bläddra till menyalternativet "Digital Channels" och tryck på "+" för att välja detta alternativ.

Steg 5

Välj "Favoriter" i menyn Digitala kanaler.

Steg 6

Rulla ner kanallistan med fjärrkontrollens riktningsknappar. Tryck på "+" för att markera och välj varje station som du vill lägga till i din favoritlista.

Steg 7

Ange önskat kanalnummer för valda stationer med fjärrkontrollens siffertangenter. Tryck på "+" -knappen igen för att tilldela favoritstationen till det inmatade kanalnumret. Upprepa denna process för varje station som du vill tilldela ett kanalnummer.

Tryck på "Avsluta" -knappen för att stänga menyerna och återgå till TV-apparaten.