Utgående Vs. Inkommande telemarketing

Telefonen är ett kraftfullt affärsverktyg, och småföretag, större företag och välgörenhetsorganisationer använder den till sin fördel. Telemarketing är processen att sälja produkter eller tillhandahålla teknisk support via telefon till nuvarande och potentiella kunder. Företag använder in- eller utgående telemarketing, eller båda. Båda typerna av telemarketing har fördelar för ett företag.

Viktiga skillnader

Med inkommande telemarketing ringer en kund till cellcentret. Till exempel läser en kund en annons för en ny produkt och ringer till en inkommande telemarketer för att begära mer information. Med utgående telemarketing ringer callcenter direkt till potentiella kunder. Ett kabelföretag kommer att ringa sina nuvarande kunder för att marknadsföra en ny kampanj. Kabelföretaget kan också ringa icke-kunder för att försöka få mer försäljning.

Inkommande jobb för telemarknadsföring

En inkommande telefonsäljare tar emot inkommande samtal från nuvarande och potentiella kunder. Telefonsäljaren registrerar namnet och informationen på den som ringer och läser ofta skriftliga uppmaningar om aktuella kampanjer eller produkter. Vissa inkommande telefonsäljare försöker sälja nya produkter till kunder, till exempel uppgraderingar av ett mobiltelefonföretags marknadsföringsplan till kunder som ringer in av andra skäl. Andra inkommande telefonsäljare hanterar klagomål och hjälper kunder med problem samtidigt som de försöker sälja nya produkter.

Utgående jobb för telemarketingjobb

Utgående telemarknadsförare ringer nuvarande och tidigare kunder eller kallar potentiella kunder från en katalogtelefonlista. Vanligtvis ringer en utgående telemarknadsförare en kund och försöker sälja en produkt eller begära en donation för en välgörenhetsorganisation genom att läsa ett manus från hans företag eller välgörenhetsorganisation. En utgående telemarketer svarar också på frågor som kunder kan ha om produkter eller tjänster och registrerar försäljning i ett datorprogram. Till exempel kan en utgående telemarketer för ett direktreklamföretag ringa tidigare kunder och marknadsföra nya produkter för att få mer försäljning.

Andra överväganden

Inkommande och utgående telefonsäljare hanterar ett stort antal kunder och måste hantera klagomål och andra frågor. Flera företag kräver också att telefonsäljare säljer en viss andel produkter varje månad, så kallad försäljningskvot. Medan många kunder kommer att hantera ett telefonsamtal professionellt, kommer vissa kunder att förvärras eller till och med aggressiva. Inkommande och utgående telemarknadsförare måste kunna arbeta igenom dessa situationer medan de fortfarande uppfyller sina försäljningskvoter.