Fix för att formler inte uppdateras automatiskt i Excel

Ibland kanske du märker att formlerna inte uppdateras automatiskt i Excel. Nedan följer stegen för att lösa problemet med formler som inte uppdateras automatiskt i Microsoft Excel.

Formler uppdateras inte automatiskt i Excel

Som du kan se på bilden nedan är formlerna i kolumn E korrekta. Formlerna ger emellertid inga resultat och de visas bara som textsträngar.

Detta oväntade beteende där användare tycker att formeln inte fungerar i Excel och visas i form av textsträng beror vanligen på följande skäl.

  1. Alternativet Visa formler är aktiverat i kalkylbladet.
  2. Beräkningar inställd på manuell
  3. Excel behandlar formel som text.

Så låt oss gå vidare och ta en titt på hur man löser problemet med formler som inte uppdateras i Excel.

1. Inaktivera Visa formler

Funktionen "Visa formler" i Microsoft Excel låter dig se alla formler som används i ett kalkylblad, så att du kan granska och korrigera dem efter behov.

Den här funktionen fungerar som en växling, när den är påslagen visar den de faktiska formlerna som används i cellerna och när de är avstängda visar de beräkningsresultaten som produceras av formlerna.

Det är troligt att du av misstag har aktiverat formelläget, vilket resulterat i att formler visas i kalkylbladet.

Det vanligaste skälet till att Show Formulas av misstag aktiverats i Excel beror på att användare skriver Control `, som faktiskt är en kortkommando för Show Formula.

För att inaktivera Visa formler klickar du på fliken Formel i menyn övre menyn och klickar sedan på alternativet Visa formler i avsnittet Formelauktion.

Nu bör du kunna se ett vanligt kalkylblad utan formler som syns i cellerna.

2. Beräkningar inställd på manuell

Ett annat skäl till att formler inte uppdateras automatiskt i Excel beror på att beräkningsalternativet för kalkylbladet är inställt på Manuellt läge.

För att åtgärda detta klickar du på fliken Formler> Beräkningsalternativ> och klickar sedan på Automatisk i rullgardinsmenyn.

När kalkylbladet är inställt på automatisk läge ser du formler uppdateras automatiskt och producerar resultat så snart du skriver dem.

3. Excel-behandlingsformel som text

Om du upptäcker att endast en enda formel eller formler i några få celler inte fungerar, är det troligt att Excel behandlar formel i denna cell eller grupp av celler som text.

När Excel tror att en formel är text, visar den helt enkelt formeln som du skriver i cellerna och försöker inte utvärdera formeln.

Det kan finnas många skäl för att Excel behandlar formel som text. Så låt oss gå vidare och utesluta många av dessa skäl.

3, 1. Formel bifogad i citat

Se till att formeln inte finns med i citattecken (""). Om formeln är innesluten i citattecken kommer Excel att behandla formeln som en textsträng.

Detta problem uppstår vanligtvis när användare kopierar formler från webbplatser som använder citatmärken ("") för att uppmärksamma formeln.

Klicka på cellen som innehåller formeln och se om formeln är bifogad i citat.

Ta helt enkelt bort citattecken så ser du formeln som visar resultat.

Obs: Du får använda citat i formlerna, men inte att bifoga formeln i citat.

3, 2. Inget jämnt tecken i formeln

När du manuellt skriver in en formel i Excel bör formeln alltid börja med ett jämntecken (=).

Om du glömmer att börja din formel utan ett lika (=) -tecken kan Excel inte känna att du faktiskt skriver en formel.

3, 3. Utrymme före lika tecken

En annan vanlig orsak till att formel inte fungerar i Excel beror på förekomsten av ett utrymme före tecknet Equal (=). Som du kan se på bilden nedan, formel som börjar med ett mellanrum innan lika tecken behandlas som text av Excel.

För att åtgärda det här problemet klickar du i cellen som innehåller formel> klickar i formelfältet och tar bort utrymmet före tecknet lika.

3, 4. Cellformat inställt på text

Om allt om formeln verkar vara rätt och ändå fungerar inte formeln, är det troligt att cellen som innehåller formeln är i textformat.

Högerklicka på cellen som innehåller formeln och klicka på alternativet Format celler ... i rullgardinsmenyn.

På skärmen Formatera celler ställer du in formatet till Allmänt eller ett visst sifferformat där du vill visa resultatet som produceras av formeln och klicka på OK.

När du har ändrat formatet klickar du på formelfältet och trycker på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

Nu bör du se formeln uppdateras automatiskt och producera önskat resultat.