Hur man sätter in, ändrar, tar bort kommentarer i Microsoft Word

Med Microsoft Word kan du använda kommentarer för att markera förändringar eller för att ge ytterligare information till dina läsare. Nedan följer stegen för att infoga, ändra eller radera kommentarer i Microsoft Word-dokument.

Infoga, ändra och radera kommentarer i Microsoft Word

Om du vill infoga kommentarer eller redigera och radera kommentarer i Microsoft Word-dokument kan du följa stegen som anges nedan för den version av Microsoft Word som du för närvarande använder.

Infoga kommentarer i Microsoft Word (2013 och senare versioner)

1. Öppna Microsoft Word-dokumentet där du vill infoga kommentarer.

2. Använd musen för att placera markören där du vill att kommentaren ska infogas. Du kan också markera ett ord, en grupp ord eller hela meningen som måste kommenteras.

3. När du har gjort valet klickar du på fliken Infoga i den översta menyfältet och klickar sedan på alternativet Kommentar.

4. När du klickar på Kommentar ser du en kommentarruta längst till höger om dokumentet (se bild nedan).

5. Skriv önskad kommentar i kommentarrutan och klicka på Lägg till kommentarikon längst till höger i kommentarrutan eller klicka på + Kommentaralternativet i övre menyfältet (se bild ovan).

Infoga kommentarer i Microsoft Word (2007- och 2010-versioner)

1. Placera muspekaren där du vill infoga kommentaren. Du kan också markera ord eller hela meningen relaterad till den kommentar du vill infoga.

2. När du har gjort ditt val klickar du på fliken Granska i den översta menyraden och klickar sedan på alternativet Ny kommentar. Detta kommer att infoga en ny kommentarruta längst till höger om dokumentet (se bild nedan)

3. Klicka på musen i rutan Kommentar och skriv önskad kommentar.

Infoga kommentarer i Microsoft Word (2003 och tidigare versioner)

1. Placera muspekaren där du vill infoga kommentaren. Du kan också markera ett eller flera ord eller hela meningen relaterad till den kommentar du vill infoga.

2. När du har gjort ditt val klickar du på fliken Infoga i den övre menyfältet och klickar sedan på alternativet Kommentar i rullgardinsmenyn.

3. Du kommer att se plats för ny kommentarinsättning längst till höger på dokumentet. Klicka på musen i placering av kommentarinsättning och skriv önskad kommentar.

Redigera eller ändra kommentarer i Microsoft Word

Du kan följa stegen nedan för att redigera eller ändra kommentarer i Microsoft Word-dokument.

1. Öppna Microsoft Word-dokumentet där du vill redigera kommentarer.

2. Hitta den kommentar du vill redigera. Du ser kommentarer till höger om dokumentet.

3. Klicka på kommentaren som du vill redigera och gör ändringar efter behov.

Radera kommentarer i Microsoft Word

Du kan när som helst ta bort kommentarer i Microsoft Word-dokument genom att följa stegen nedan.

1. Öppna Microsoft Word-dokumentet där du vill ta bort kommentarer.

2. Hitta den kommentar du vill ta bort (kommentarer kommer att synas till höger om dokumentet).

3. Placera muspekaren över den kommentar du vill ta bort.

4. Högerklicka sedan på kommentaren och välj Radera kommentaralternativ i menyn som visas (se bild ovan).