Hur du låser celler i Excel för att skydda dem

Ibland kanske du vill låsa alla eller specifika celler i Excel för att skydda innehållet i dessa celler från att ändras eller raderas. Nedan hittar du stegen för att låsa celler i Excel.

Lås celler i Excel

Det enklaste sättet att låsa celler i Excel är att skydda hela kalkylbladet och detta förhindrar andra från att ta bort eller redigera innehållet i någon av dess celler.

Att låsa alla celler i Excel genom att skydda hela kalkylbladet förhindrar dock andra från att arbeta med det.

Därför är den här metoden inte lämplig om du delar kalkylbladet med andra eller om du vill att andra ska kunna arbeta på kalkylbladet.

Lyckligtvis är det också möjligt att låsa specifika celler i Excel och detta kommer att förhindra att andra endast gör ändringar i de valda cellerna.

1. Lås alla celler i Excel-arbetsblad

Som nämnts ovan kan du låsa alla celler i Excel genom att skydda kalkylbladet. Som standard är alla celler i ett skyddat kalkylblad låsta.

1. Klicka på fliken Granska och klicka sedan på alternativet Skydda blad i gruppen "Ändringar".

2. I rutan Skydda ark som visas, välj alternativet Skydda kalkylblad och innehåll i låsta celler> Ange ett lösenord (valfritt)> välj åtgärder som du vill tillåta (Välj låsta celler, välj låsta celler osv.) Och klicka på OK.

3. Om du hade skrivit ett lösenord ombeds du bekräfta lösenordet.

När kalkylbladet är skyddat, kommer alla celler i kalkylbladet att låsas och Excel visar "Cellen eller diagrammet du försöker öppna finns på ett skyddat ark" -meddelandet, när någon försöker ändra kalkylbladet.

Om du vill redigera cellerna måste du först avskydda kalkylbladet genom att klicka på fliken Granska> Skydda ark.

Obs! Du måste ange ett lösenord, i det fall kalkylbladet som du försöker låsa upp var skyddat med ett lösenord.

2. Lås specifika celler i Excel

Följ stegen nedan för att bara låsa vissa utvalda eller specifika celler i Excel-kalkylbladet.

1. Välj hela arket och klicka på ikonen för dialogrutans startfönster som finns i gruppen "Justering" på fliken Hem.

2. Klicka på Skydd-fliken i dialogrutan Formatera celler och avmarkera rutan Låst.

3. Klicka på OK för att spara ändringarna.

4. Välj nu bara de specifika cellerna som du vill låsa och klicka på ikonen för dialogrutor som startar i gruppen Justering på fliken Hem.

I det här fallet har vi valt celler D2 till D5 för att förhindra andra från att göra ändringar i priser i kalkylbladet.

5. I dialogrutan Formatceller klickar du på fliken Skydd och väljer alternativet Låst.

6. Klicka sedan på fliken Granska och klicka på alternativet Skydda blad i gruppen "Ändringar".

7. Välj Skydda kalkylblad och innehåll i låsta celler på skärmen Skydda ark> välj de åtgärder som du vill tillåta på det här kalkylbladet (Välj celler, Infoga rader, Formera celler osv.) Och klicka på OK för att spara inställningarna.

Därefter låses endast de valda cellerna i kalkylbladet och alla andra celler låses upp.

Dessutom kommer användarna att kunna arbeta på kalkylbladet och utföra alla tillåtna åtgärder som du valde i fönstret Skydda ark.

3. Dölj formler i låsta celler

Även om en cell är låst i Excel blir formeln i den låsta cellen synlig när någon klickar på den låsta cellen.

Följ stegen nedan för att låsa celler och dölja också formeln i dem.

1. Välj cellerna som du vill låsa och dölja formeln och klicka på ikonen för dialogrutor som startar i avsnittet Justering på fliken Hem.

2. Kontrollera både låsta och dolda alternativ i formatfönstret.

3. Klicka på OK för att spara den här inställningen.

Detta låser de markerade cellerna och döljer också formeln, när någon väljer eller klickar på de låsta cellerna.

Skydda bladalternativet grått i Excel

Om du upptäcker att alternativet Protect Sheet är nedtonat är det troligt att du har att göra med ett delat kalkylblad. För att åtgärda problemet måste du inaktivera delning i arbetsboken.

1. Klicka på fliken Granska och klicka på alternativet Dela arbetsbok i gruppen "Ändringar".

2. I fönstret Dela arbetsbok, avmarkera Använd den gamla funktionen Delade arbetsböcker ... eller Tillåt ändringar av mer än en användare ... och klicka på OK.

Alternativet Protect Sheet i Excel kan också gråas på grund av att flera kalkylblad har valts.

För att åtgärda detta högerklickar du på en flik på kalkylbladet och klickar på alternativet Ungroup Sheets i menyn som visas.

Hoppas att detta har gett dig en god förståelse för hur du låser celler i Excel och skyddar ditt arbete.