Så här kopplar du en iPhone på en iPhone (7 steg)

Med internetdelning kan du ansluta en annan iPhone till Internet om du har överskridit din månatliga tillåtna bandbredd, en vän tillåter dig att använda sin dataplan för att undvika roamingavgifter eller bara en iPhone stöder obegränsad data. Detta kan vara till hjälp när du besöker vänner i olika stater eller till och med olika länder och kan dramatiskt minska kostnaden för din faktura. Oavsett anledningen till att du har bundit två iPhones måste du först använda en plan som låter dig använda en av dina iPhones som en personlig hotspot.

Steg 1

Tryck på appen "Inställningar" på den iPhone du vill använda för att skapa en personlig hotspot.

Steg 2

Välj alternativet "Personlig hotspot". Ring din operatör för att ställa in din personliga hotspot om du inte ser alternativet, ett alternativ till "Ställ in personlig hotspot" eller ett liknande meddelande.

Steg 3

Ställ omkopplaren "Personal Hotspot" i läge "On". Notera nätverkets namn och Wi-Fi-lösenordet.

Steg 4

Tryck på appen "Inställningar" på din andra iPhone.

Steg 5

Välj alternativet "Wi-Fi".

Steg 6

Välj den personliga hot spot i avsnittet "Välj ett nätverk".

Skriv lösenordet för den personliga hotspot och välj "Gå med".