Hur man inaktiverar en sekundär tumblr

Sekundära Tumblr-bloggar kan raderas från inställningssidan för den aktuella bloggen. Till skillnad från primära bloggar kan sekundära bloggar ha flera medlemmar; om Tumblr du vill radera har andra medlemmar förutom dig själv, måste du ta bort dem först innan du tar bort bloggen, annars fortsätter den att köra med de återstående medlemmarna.

Ta bort bloggar

Klicka på inställningsikonen högst upp på instrumentpanelen och välj sedan namnet på bloggen du vill inaktivera. Klicka på knappen Ta bort längst ned på sidan. Bekräfta ditt val på bekräftelseskärmen, skriv in ditt användarnamn, lösenord och blogg-URL och bloggen är avaktiverad.

Avlägsnar medlemmar

Om du ser en Leave-knapp snarare än en Delete-knapp längst ner på bloggens inställningssida har bloggen andra medlemmar. Välj bloggen på rullgardinsmenyn till höger på instrumentpanelen och klicka sedan på "Medlemmar". Från nästa skärm kan du ta bort andra användare som är kopplade till bloggen. När detta är klart kan du inaktivera bloggen på normalt sätt.