Min Metro PCS-telefon ansluter inte till min dator

När du ansluter din MetroPCS-telefon till en dator kanske telefonen inte känner igen den. Oförmågan att ansluta telefonen till datorn kan hindra dig från att överföra datafiler mellan de två enheterna. Minneskortproblem uppstår vanligtvis när telefonens inställningar behöver justeras.

USB-drivrutiner

Om det här är första gången du ansluter din MetroPCS-telefon till din dator måste du installera USB-drivrutinerna för den innan anslutningen kan upprättas. Vissa mobiltelefoner har en installations-CD för drivrutinerna. Om inte, kan du besöka tillverkarens webbplats för din telefon. Nedladdningen för drivrutinerna finns vanligtvis i supportavsnittet på webbplatsen. Installationen börjar automatiskt efter nedladdningen.

Anslutningsinställningar

Se till att din MetroPCS-telefonens masslagringsinställningar är korrekta om den inte ansluts till din dator. När du behöver överföra data till telefonen måste telefonens USB-lagringsläge vara aktiverat. Telefonen uppmanar dig att aktivera masslagring när den är ansluten till datorn. Om telefonen inte känns igen öppnar du lagringsinställningarna från telefonens inställningsmeny och väljer alternativet att montera SD-kortet.

USB uttag

Kontrollera telefonens USB-port för att se till att MetroPCS-telefonen är ordentligt ansluten. Du kan försöka koppla ur USB-kabeln och sätta in den igen för att kontrollera anslutningen. Om du ansluter telefonen till en USB-hubb, koppla bort den och anslut den direkt till datorn. Använd en annan USB-kabel om telefonen fortfarande inte ansluter till datorn. En felaktig kabel kan hindra datorn från att upprätta en anslutning till din telefon.

Minneskort

Din MetroPCS-telefons minneskort kan ibland förhindra anslutning till en dator. Om kortet är felaktigt installerat i telefonen eller skadat kommer du inte att kunna upprätta en anslutning. Ta bort telefonens minneskort och sätt tillbaka det i telefonens kortplats. Om kortet känns igen av telefonen men du fortfarande inte kan ansluta, formatera kortet igen. Öppna telefonens inställningar och tryck på "Minneskort" eller "SD-kort och telefonlagring." Tryck på "Alternativ" och sedan på "Format". En varning om att radera alla kortdata visas. Tryck på "OK" eller "Format" för att fortsätta. När processen är klar ansluter du telefonen till din dator.