Hur du blockerar ditt telefonnummer när du ringer

Det finns många anledningar till att du vill blockera ditt telefonnummer från att visas på någons nummerpresentation. Det är bra att veta hur man gör det om du behöver det. Det är väldigt enkelt att blockera ditt telefonnummer, du kan göra det från vilken plats som helst och från vilken telefon som helst. När det gäller att blockera ditt telefonnummer har du två val. Ditt första val är att göra det permanent, det andra är att välja och välja på samtal för samtal.

Gör ett tillfälligt nummerblock. Detta steg används för de av oss som vill blockera våra nummer på samtal för samtal. Tillfälligt blockering av ditt nummer är det enklaste och mest praktiska sättet att förhindra att ditt nummer visas på folks nummerpresentation. För att blockera ditt telefonnummer ringer du bara 67 innan du ringer numret. Ex 67 + 555-5555. Detta kan göras från vilken plats som helst, från både en fast telefon eller mobiltelefoner.

Du kanske vill öva på att blockera ditt nummer så att du kan få tag på det. Du kan använda din hemtelefon för att ringa din mobiltelefon eller vice versa. Det är också en bra idé att ringa ett nummer där du behöver ringa in riktnummer. När du ringer in riktnummer kommer du att följa samma steg ovan. först slå * 67 sedan 1 + riktnummer + numret.

Ditt andra alternativ är att ha ditt nummer permanent blockerat från att visas på något samtals-ID. Du kan göra antingen på en fast telefon eller en mobiltelefon. Ring helt enkelt din tjänsteleverantör och be specifikt att ditt nummer ska blockeras eller flaggas som privat. Genom att göra detta kommer ditt nummer att visas som ett privat nummer på valfritt nummer.

Men det finns situationer när du vill att ditt nummer ska visas på någons nummerpresentatör; du har fortfarande det här alternativet. När du har ett permanent blockerat nummer kan du avblockera det genom att slå 82 innan du ringer. Ex: 82 + 555-5555, det är också detsamma om du behöver ringa riktnummer * 82 + 1 + riktnummer + numret.

Varningar

Kom ihåg att ditt nummer inte kan blockeras från räddningstjänsten eller några avgiftsfria nummer.