Hur man rippar och bränner CD-skivor med Media Player Classic

Windows Media Player Classic är ett mediehanteringsprogram som levereras med många Windows-operativsystem från och med 2010. Du kan använda detta program för att rippa musik från ditt CD-bibliotek till din dator och sedan bränna dessa filer på tomma CD-skivor. Det är bra att skapa en backup-CD om originalen går förlorade eller skadas. Rippning och bränning tar lång tid, men processen är enkel.

Sätt i original-musik-CD: n i din dator. Dubbelklicka på Windows Media Player Classic-ikonen på skrivbordet för att öppna den.

Välj "Kopiera från CD" från Media Player-menyn. Spåren från CD: n dyker upp med bockar bredvid dem. Avmarkera alla spår som du inte vill rippa. Välj "Kopiera" och vänta tills programmet meddelar att det är klart att rippa spåren.

Ta bort CD-skivan och sätt i den tomma.

Välj "Kopiera till CD" i mediaspelaren. Detta kommer att ta upp ditt musikbibliotek. Leta reda på CD-skivan du just slet och klicka på den. Välj "Kopiera" -knappen för att börja bränna. Vänta tills programmet meddelar att det är klart att bränna CD: n. CD-brännaren öppnas vanligtvis när CD-skivan är klar.