Hur man synkroniserar flera iPhones

Din dators iTune-bibliotek fungerar som den centrala dockningsplatsen för alla dina Apple-enheter. Om du vill synkronisera annan information till olika iPhones känner iTunes igen enheten och ser till att informationen du vill ha valt för varje iPhone bara synkroniseras på den enheten. Det spelar ingen roll om du har flera iPhones: individuella inställningar kan ställas in för varje. Detta gör det möjligt att hålla dina iPhones synkroniserade med ett enda datorbibliotek som det centrala navet för all din information.

Steg 1

Anslut varje iPhone till din dator med en USB-kabel. Starta iTunes.

Steg 2

Välj den iPhone du vill synkronisera från avsnittet Enheter. Navigera till varje flik och välj synkroniseringsalternativen för varje kategori. Klicka på "Apply" innan du går till nästa avsnitt.

Steg 3

Navigera genom alla tillgängliga flikar och ändra dina personliga synkroniseringsinställningar för iPhone.

Steg 4

Klicka på fliken "Sammanfattning" och klicka sedan på "Synkronisera".

Klicka på nästa iPhone i avsnittet Enheter och slutför steg 1 till 4 för varje iPhone i din lista.