Hur du får åtkomst till startmappens plats i Windows 10

Genvägar till program som automatiskt startar tillsammans med din dator (när du startar datorn) finns i Startup-mappen. Nedan följer stegen för att komma åt Startup Folder Location i Windows 10.

Startmappsplats i Windows 10

I de äldre versionerna av Windows kan Start-mappen lätt nås med Start-menyn.

Detta gjorde det möjligt för användare att placera genvägar till sina favoritprogram i Start-mappen, vilket gjorde att dessa program startade tillsammans med datorn och blev tillgängliga för användning, så snart användare loggades in på datorn.

I Windows 10 ger Microsoft inte slutanvändaråtkomst till startmappen, men startmappen är fortfarande tillgänglig och den kan användas för att automatiskt starta dina önskade program så snart du loggar in på datorn.

Två startmappsplatser i Windows 10

Innan du går vidare med stegen för att komma åt startmapp i Windows 10 är det viktigt att notera att det faktiskt finns två startmappar i Windows 10.

Den första startmappen finns på systemnivå och den gäller alla användarkonton på datorn, medan den andra startmappen finns på användarnivå och den gäller användarkonton på datorn.

Windows-operativsystem använder både system- och användarnivå-startmappar för att avgöra vilka program som måste startas när en viss användare loggar in på datorn.

Till exempel, i en Windows-dator med två användarkonton, kommer genvägar för vanliga applikationer som Microsoft Edge-webbläsare att placeras i systemnivån startmapp, medan genvägar för applikationer som används av enskilda användare kommer att placeras i användarnivå startmapp.

Med denna förståelse, låt oss gå vidare och titta på hur vi får åtkomst till både systemnivå och användarnivå startmappar i Windows 10.

1. Öppna systemnivån Startmapp i Windows 10

Som nämnts ovan är systemnivån startmapp tillämplig för alla användarkonton på datorn och den finns på följande sökväg:

C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Startmeny \ Program \ StartUp

För att komma åt Common Start- eller System Level Startup-mappen högerklickar du på Start-knappen och klickar på Run i Win-X-menyn.

I fönstret Kör kommando skriver du shell: vanlig start och trycker på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

Alternativt kan du trycka på WinKey, skriva skal: vanlig start och trycka på Enter-tangenten.

2. Öppna Startnivå för användarnivå i Windows 10

Startmappen för inloggade användare finns på följande sökväg.

C: \ Användare \ Användarnamn \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Startmeny \ Program \ Startup

För att komma åt Startnivå för användarnivå högerklickar du på Start-knappen och klickar på Kör i menyn som visas.

I kommandofönstret Kör, skriv shell: start och tryck på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

Alternativt kan du trycka på WinKey, skriva shell: start och trycka på Enter-tangenten.

Nu när du känner till metoden för att komma åt Startup-mapp i Windows 10 kan du göra dina favoritprogramstart tillsammans med din dator genom att placera genvägar till dessa program i Start-mappen för användarnivå.