Hur man ändrar nätverkstyp i Windows 10

Windows 10 låter dig ställa in både offentliga och privata nätverk på din dator. Nedan följer stegen för att ändra nätverkstyp i Windows 10 från offentligt till privat eller vice versa.

Ändra nätverkstyp i Windows 10

När din dator ansluter till ett nätverk för första gången ser du en popup som frågar dig om du vill göra din dator upptäckbar.

Om du säger "Ja", kommer det nya nätverket som din dator försöker ansluta att konfigureras som ett privat nätverk. Om du säger NEJ, kommer nätverket att konfigureras som ett offentligt nätverk.

Om du inte vet om ett offentligt eller privat nätverk har konfigurerats på din dator kan du ändra nätverkstypen på din dator till offentlig eller privat nätverk.

Om du vill ställa in offentligt eller privat nätverk i Windows 10

Om du undrar om du vill ställa in offentligt eller privat nätverk på din dator kan du gå igenom beskrivningen av de två nätverkstyperna som anges nedan och fatta ditt eget beslut.

Public Network: När du ställer in ett nätverk som Public antar din dator att du inte har någon kontroll över nätverket.

Följaktligen gör Windows 10 din dator dold för andra enheter i nätverket, vilket gör den olämplig för att dela filer och skrivare med andra enheter i nätverket.

Privat nätverk: När du litar på ett nätverk (t.ex. ditt hem WiFi-nätverk), kanske du vill ställa in det som ett privat nätverk.

I det här fallet gör Windows 10 din dator upptäckbar av andra enheter i nätverket. Detta gör att du kan dela filer, mappar och skrivare med andra enheter i nätverket.

Tips: Det är en bra praxis att använda typen Public Network, när du inte är hemma eller på kontoret.

1. Steg för att ändra nätverkstyp i Windows 10

Följ stegen nedan för att ändra nätverkstyp i Windows 10.

1. Klicka på Start-knappen> Inställningsikon.


2. Klicka på Nätverk och Internet på skärmen Inställningar.


3. På nästa skärm klickar du på Status i den vänstra rutan. Klicka på Ändra anslutningsegenskaper-länk i den högra rutan.

4. På nästa skärm kan du ställa in nätverkstypen som antingen offentlig eller privat.

Nätverket kommer att ändras till Privat till Offentlig typ, beroende på ditt val.

2. Ändra nätverkstyp i Windows 10 med nätverksåterställning

Ett annat sätt att ändra nätverkstyp i Windows 10 är att använda alternativet Nätverksåterställning.

1. Öppna Inställningar> klicka på Nätverk och Internet.

2. På nästa skärm klickar du på Status i den vänstra rutan. I det högra fönstret bläddrar du ner och klickar på alternativet Nollställ nätverk.


3. Klicka på Återställ nu på skärmen Network Reset.

4. Klicka på Ja för att bekräfta på popup-fönstret.

5. Vänta tills din dator startar om.

När din dator har startat om uppmanas du att välja om din PC ska upptäckas.

Välj Ja eller Nej, beroende på vilken nätverkstyp du vill ställa in på din dator.

Obs! Om datorn inte startar om kan du starta om datorn manuellt