Hur installerar jag fiberoptisk kabel till en TV?

Digitala optiska kablar, även kallade TOSLINK-kablar, har en fiberoptisk kärna, utformad för att sända digitala ljudformat. TOSLINK-kablar kan erbjuda bättre ljudkvalitetsförbättringar jämfört med analoga anslutningar. Vissa tv-apparater på marknaden inkluderar flera ljudanslutningsalternativ, utformade för att möta kundens specifika behov när man ställer in ett hemmabiosystem. Att ansluta en TOSLINK fiberoptisk kabel till din TV är en enkel uppgift som inte kräver några specialverktyg eller teknisk kunskap.

Steg 1

Stäng av TV: n och inmatningsenheten.

Steg 2

Få åtkomst till baksidan av TV: n och inmatningsenheten.

Steg 3

Ta bort skyddskåpan från ena änden av TOSLINK-kabeln och leta reda på det lilla "TOSLINK OUT" -uttaget, som finns på baksidan av TV: n. Sätt i den exponerade TOSLINK-kabeländen i "TOSLINK OUT" -uttaget. Se till att rikta in den lilla nubben på kabeln mot skåran på TV: ns uttag innan du sätter i den.

Steg 4

Ta bort skyddskåpan från den återstående änden av TOSLINK-kabeln. Sätt i kabeländen i ingångsenhetens "TOSLINK IN" -uttag.

Steg 5

Slå på TV: n och inmatningsenheten. Bläddra bland TV: ns ljudinställningsmeny; välj alternativet "SPDIF OUT / TOSLINK OUT" och spara inställningarna.

Välj lämplig ingångsvalskälla för den externa ljudenheten. Justera inställningarna för volym och ljud för att slutföra installationsprocessen, om det behövs.