Hur man ändrar orientering när man läser en tändning

Med Amazons Kindle e-bokläsare kan du enkelt ta med dig flera böcker, dokument och forskningsmaterial i ett enda, lätt elektroniskt format. Kindle erbjuder flera visningsalternativ när du tittar på digitala medier, inklusive sidorientering. Om du ändrar Kindle från standardporträttorientering till liggande läge kan du visa bredare dokument eller placera mer horisontell text i fönstret när du zoomar på skärmen. På samma sätt visar stående orientering mer text vertikalt.

Steg 1

Tryck på "Meny" -knappen. På modeller med integrerat tangentbord, tryck istället på "Aa" -knappen.

Steg 2

Använd 5-vägs navigeringskontroll för att markera "Skärmrotation" och tryck på mittknappen för att välja den.

Markera ett av de fyra orienteringsalternativen med 5-vägsreglaget och tryck på mittknappen för att välja det. Alternativen visas grafiskt, indikerat stående eller liggande, med knapparna uppe, längst ner, vänster eller höger.