Hur man delar upp en PDF i delar

PDF-dokument varierar i storlek från en signalsida till boklängd. Ju större fil desto mer besvärlig är det att ladda ner, skicka via e-post, skanna och utföra andra uppgifter. Om du har ett stort PDF-dokument kan det bli lättare att hantera det genom att dela det i delar. Adobe Reader, det program som används för att läsa PDF-filer, kan inte användas för att dela ett PDF-dokument. Du kan använda Adobe Acrobat för att utföra denna uppgift. Denna applikation är dock ganska dyr. Alternativt finns det några gratis PDF-splitterapplikationer som du kan använda för att dela stora PDF-dokument.

Simpo PDF Splitter

Steg 1

Starta PDF Splitter.

Steg 2

Klicka på knappen märkt med mappikonen bredvid rutan "Filnamn". Bläddringsdialogrutan öppnas. Navigera till katalogen där PDF-dokumentet du vill dela ligger. Dubbelklicka på filen för att välja den.

Steg 3

Välj hur du vill att PDF-dokumentet ska delas. När “Välj efter varje ... sida” är valt, delas dokumentet i lika delar varje angivet antal sidor. När “Extract page (s)…” är valt skapas ett nytt PDF-dokument som bara innehåller de sidor du anger. När “Ta bort extraheringssidor (ar) ...” är valt skapas ett nytt PDF-dokument som innehåller alla sidorna i originaldokumentet förutom de sidor du anger.

Klicka på "Dela".

Wondershare PDF Splitter

Steg 1

Starta PDF Splitter.

Steg 2

Klicka på "Bläddra". Navigera till katalogen där PDF-dokumentet du vill dela ligger. Dubbelklicka på filen för att välja den.

Steg 3

Välj hur du vill att PDF-dokumentet ska delas. När “Dela varje ... sida (s)” är valt, delas dokumentet i lika delar varje angivet antal sidor. När “Sortera efter sidintervall ...” är valt skapas ett nytt PDF-dokument som bara innehåller de sidor du anger. När du väljer “Dela upp efter specifika sidområden till flera PDF-filer” skapas flera nya PDF-dokument som bara innehåller de sidor du anger. När “Split Averagely” är valt delas det större PDF-dokumentet upp i ett specificerat antal mindre PDF-filer.

Steg 4

Klicka på "Öppna" i avsnittet "Output Settings". Bläddra till platsen där du vill att de nya PDF-dokumenten ska sparas. Klicka på "Öppna".

Klicka på "Dela".

Adobe Acrobat

Steg 1

Starta Adobe Acrobat.

Steg 2

Välj "Öppna" i menyn "Arkiv". Bläddringsdialogrutan öppnas. Navigera till katalogen där PDF-dokumentet du vill dela ligger. Dubbelklicka på filen för att välja den.

Steg 3

Gå till "Dokument" -menyn. Peka på "Pages" och välj "Extract". Ange sidintervallet som du vill skapa det nya PDF-dokumentet. Klicka på “OK” så skapas ett nytt PDF-dokument.

Steg 4

Välj "Spara som" från "Arkiv-menyn." Namnge det nya PDF-dokumentet. Klicka på "Spara".

Upprepa steg två till fem för att extrahera en annan del av det ursprungliga PDF-dokumentet.