Hur man tar fram rösterna från bakgrundsljud med hjälp av Audacity

Audacity är ett gratis ljudredigeringsprogram med öppen källkod som vanligtvis används av podcastare och musiker. Om du har en inspelning av röster som är överväldigade av bakgrundsbrus kan du kanske filtrera bort omgivande ljud med Audacitys verktyg för att ta bort brus. Den totala framgången för denna process bestäms inte bara av inspelningens kvalitet utan av din förmåga att definiera rätt ljud för Audacity att ta bort. Att använda denna metod för att plocka upp röster kan ta mycket övning och tålamod.

Steg 1

Starta Audacity och öppna inspelningen. Välj ett avsnitt av spåret som bara har bakgrundsbrus och inga röster. Det valda avsnittet får inte bestå av mer än en kort paus i konversationen, och det är viktigt att inga röster väljs.

Steg 2

Öppna menyn "Effekt" och välj "Bullerborttagning". Klicka på knappen "Hämta profil". Detta använder den valda delen för att definiera vilken typ av ljud Audacity ska ta bort.

Steg 3

Välj den del av spåret som du vill filtrera bakgrundsljudet från. Om du vill filtrera hela spåret, välj hela spåret genom att trycka på "Ctrl" och "A" samtidigt.

Öppna "Effekt" -menyn och välj "Noise Removal" igen. Klicka på knappen "Ta bort buller". Audacity tar bort bakgrundsbruset som du definierade. Beroende på spårets längd kan processen ta flera minuter.