Hur man stoppar röstmeddelanden på en Panasonic trådlös telefon

Din trådlösa telefon från Panasonic kan komma med en inbyggd telefonsvarare. Du kan inaktivera telefonsvararen antingen från basenheten, från en handenhet eller på distans genom att ringa in din telefon. När telefonsvararen har ringt ett samtal kan du dock inte avbryta det förrän du har lagt på eller när du når maximal inspelningslängd. Om din enhet inte har en telefonsvarare tillhandahålls röstmeddelanden av din telefonoperatör, inte av din trådlösa Panasonic-telefon.

Steg 1

Tryck på "Svara på / av" -knappen på basenheten på din Panasonic-trådlösa telefon tills indikatorn för svar på / av på basenheten inte tänds för att inaktivera telefonsvararfunktionen på telefonen.

Steg 2

Tryck på "Meny" på en trådlös telefon, tryck på "# 328" och tryck sedan på "Talk" för att stänga av den inbyggda telefonsvararfunktionen om du inte har enkel åtkomst till basenheten. Kontrollera att indikatorn för svar på / av på basenheten inte tänds när du nästa gång har tillgång till den.

Slå ditt telefonnummer, ange din fjärråtkomstkod när hälsningsmeddelandet börjar och tryck sedan på "0" vid röstmeddelandet för att stänga av telefonsvararfunktionen när du använder fjärråtkomst till din Panasonic trådlösa telefon.