Så här redigerar du en slutförd DVD-RW (10 steg)

Att slutföra en DVD skapar ett index och skyddar skivan från ytterligare skrivningar. Detta innebär att data på din slutförda DVD-RW inte kan ändras. Trots denna begränsning kan en DVD-RW raderas. Om du raderar skivan tas all data bort, inklusive information om slutförande. Genom att kopiera dina data från skivan och radera dem kan du lägga till den igen och arbeta med skivan i ett oavslutat tillstånd.

Steg 1

Skapa en ny mapp på datorns skrivbord och ge den ett tillfälligt namn. Den här mappen innehåller innehållet på DVD: n medan den raderas.

Steg 2

Sätt i DVD-RW i datorns skivbrännare.

Steg 3

Öppna skivan från Utforskaren i Windows om den inte öppnas automatiskt.

Steg 4

Välj alla filer på skivan och tryck sedan på "Ctrl-C" på tangentbordet för att kopiera dem.

Steg 5

Öppna mappen du skapade och tryck på "Ctrl-V" på tangentbordet för att klistra in filerna i den här katalogen.

Steg 6

Öppna skivfönstret och klicka på "Radera den här skivan" från menyraden. Klicka på "Nästa" och vänta tills skivan raderas.

Steg 7

Markera alla filer i mappen du skapade och kopiera dem sedan genom att trycka på "Ctrl-C".

Steg 8

Sätt tillbaka den utmatade skivan och öppna den i Windows Explorer. Välj "Som ett USB-minne" när du uppmanas att förhindra att den slutförs igen.

Steg 9

Tryck på "Ctrl-V" för att klistra in filerna på skivan.

Klicka på "Bränn till skiva" från menyraden och klicka på "Nästa".