Hur man återställer en Westinghouse-fjärrkontroll

Westinghouse programmerbara fjärrkontrollenheter kan programmeras för att styra hundratals komponenter, från DVD-spelare till TV-apparater. Om du köper en ny komponent eller om du upptäcker att din Westinghouse-fjärrkontroll har programmerats av misstag kan du återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna för komponenttypen eller så kan du rensa all programmering från enheten. När du har rensat programmeringen från fjärrkontrollen kan du programmera om enheten för dina befintliga komponenter.

Återställ en komponent

Steg 1

Håll ned komponentknappen för den komponent som du vill återställa. Tryck till exempel på ”TV” -knappen för att rensa TV: ns programmering.

Steg 2

Håll ”OK” -knappen intryckt medan du håller ned komponentknappen. Lägesknapparna blinkar.

Släpp komponent- och “OK” -knapparna när lägesknapparna slutar blinka. De valda komponentkoderna är tydliga och redo för omprogrammering.

Återställ alla koder

Steg 1

Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollens baksida.

Steg 2

Ta ut batterierna från fjärrkontrollen.

Steg 3

Tryck på en komponentknapp och håll ned knappen i ungefär en minut för att tömma kvarvarande ström från enheten. Låt enheten sitta i en eller två minuter.

Sätt tillbaka batterierna på baksidan av fjärrkontrollen och sätt tillbaka batteriluckan. Fjärrkontrollen är nu återställd och redo att omprogrammeras för dina komponenter.