Kan Windows Defender & Microsoft Security Essentials köras samtidigt?

Microsoft släppte olika säkerhetsprogram för att skydda användare av Windows-operativsystemen från skadliga attacker genom spionprogram, adware och datavirus. Windows Defender släpptes för att skydda mot spionprogram och adware, men inte virus. Microsoft Security Essentials (MSE) har utformats för att skydda mot virus utöver spionprogram och adware.

Spionprogram och adware

Programvara som körs på din dator utan ditt tillstånd och rapporterar dina aktiviteter till en central plats kallas spionprogram. Den installeras på din dator utan din tillåtelse, ofta via en länk från en webbplats eller genom att inkluderas i installationspaketet till en annan programvara. Adware är programvara som körs på din dator för att leverera annonser till dig. Det installeras vanligtvis på ditt system på ett liknande sätt som spionprogram utan din vetskap eller samtycke.

Virus

Datavirus är skadliga program som replikeras och skickas igen till andra datorer. Virus infekterar din dator via en mängd källor inklusive infekterade webbplatser, infekterade nedladdningar och infekterade e-postmeddelanden. När datorn har smittats kan den användas för att omfördela viruset eller för något annat syfte av virustillverkarens avsikt.

Microsoft Defender

För att skydda mot spionprogram och adware släppte Microsoft det kostnadsfria Microsoft Defender-programmet (se "Resurser"). Sedan 2006 har programvaran erbjudits ägare av Windows-datorer med en giltig licens för programvaran (dvs. inte piratkopierad programvara) för att förhindra infektion av datorer med obehörig programvara.

Microsoft Security Essentials

2009 släppte Microsoft MSE för att tillhandahålla antivirusskydd, som genomsöker datoraktivitet i realtid för att förhindra infektion från ett datavirus (se "Resurser"). MSE uppdaterar ständigt definitionerna genom vilka det avgör hur ett virus ser ut så att din dator kan skyddas mot de mest avancerade virushoten. MSE innehåller också skydd mot spionprogram och adware från Microsoft Defender. De två programmen är inte kompatibla och MSE är utformat för att inaktivera och / eller avinstallera Defender. Microsoft Defender är avsett för användning på system som inte använder MSE som antiviruslösning.