Hur du startar om routern och modemet

Omstart av router och modem eller den kombinerade modem / router-enheten är det första rekommenderade steget för att fixa problem med internetanslutningen. Nedan följer stegen för att starta om routern och modemet.

Starta om routern och modemet

Innan vi går vidare med stegen för att starta om router och modem, låt oss se till att du känner till den grundläggande skillnaden mellan router och modem.

Som du ser på bilden nedan tar modemet internetanslutning från tjänsteleverantören till routern och routern skapar WiFi-nätverket för alla dina enheter.

Beroende på din tjänsteleverantör kan du antingen ha separata router- och modenheter eller en kombinerad (eller enkel) enhet som fungerar som både en router och modem.

Oavsett om du har en kombinerad enhet eller separat modem och router är stegen för att starta om routern och modem praktiskt taget desamma.

Hur du startar om routern och modemet

Allt som krävs för att starta om routern och modemet är att koppla bort dessa två enheter från strömförsörjningen, vänta en minut och återställa strömförsörjningen.

Det snabbaste sättet att starta om routern och modemet är att helt enkelt stänga av strömförsörjningen till både routern och modemenheterna, vänta i 30 sekunder och slå på strömförsörjningen till båda enheterna.

Detta bör lösa problemen i de flesta fall. Om detta inte hjälpte kan du följa rätt sätt att starta om routern och modemet enligt nedan.

1. Koppla bort både modem och router (eller en kombinerad enhet) från strömförsörjningen.

Obs! Du hittar strömkabeln på baksidan av modemet och routern.

2. När du har kopplat bort strömförsörjningen till routern och modemet, vänta i cirka 30 till 60 sekunder.

Syftet med att vänta är att låta kondensatorerna i routern och modemet helt urladda och radera sina inställningar.

En annan anledning till att vänta är att se till att modemet helt kopplar från Internetleverantören (ISP) och måste upprätta en ny anslutning när det startar om.

3. Anslut strömkabeln tillbaka till modemet och routern (eller den kombinerade enheten).

4. Vänta tills alla lampor på modemet och routern tänds.

Obs: På vissa routrar kan du behöva trycka på en strömbrytare på routern.

När du har slutfört ovanstående steg kan det ta lite tid för dina enheter att komma tillbaka online.

När WiFi-anslutning har upprättats på din telefon eller dator, försök att använda internet och se om du kan ansluta till webbsidor och om du är nöjd med prestandan.

Om du fortfarande står inför problem måste du utföra ytterligare felsökning med hjälp av stegen enligt den här handboken: Hur du åtgärdar begränsat eller inget anslutningsproblem i Windows 10

Varför starta om routern och modemet?

Routern är i princip en liten dator med sin egen CPU, minne och lagring som körs på ett operativsystem.

Precis som en dator kan routern drabbas av fastnat processer, minne läckage, överhettning CPU och andra problem.

Därför fungerar omstart av routern på samma sätt som omstart av datorn när den fastnar och går igenom problem.

När du startar om routern och modemet kommer stoppade processer i routerprogramvaran att avslutas och modemet får också en ny omstart.