Hur man tar bort flera kontakter på Android-telefon

Du kanske vill ta bort flera kontakter på din Android-telefon eftersom du inte längre håller kontakten med många av kontakterna på din kontaktlista. Nedan ser du stegen för att ta bort flera kontakter på Samsung Galaxy-telefoner och även på Android-telefoner i lager.

Radera flera kontakter på Android-telefon

Det är enkelt att ta bort flera kontakter på Android-telefoner, om du har en Samsung Galaxy-telefon. Kontakter-appen på Samsung Galaxy-telefoner gör det riktigt enkelt att ta bort flera kontakter och även ta bort alla kontakter på en gång.

Som jämförelse har standardkontaktappen på Stock Android-telefoner inte funktionen för att radera flera kontakter.

Du kan emellertid fortfarande ta bort flera kontakter från lager Android-telefoner genom att använda sidan för Google-kontakter som beskrivs nedan.

Radera flera kontakter på lager Android-telefon

Eftersom standardkontaktappen på en aktie Android-telefon inte tillåter dig att radera flera kontakter, kommer vi att använda Google Kontakthanterare för att ta bort flera kontakter.

1. Besök Googles kontakthanteringssida på din dator

2. Logga in på Google-kontakter på nästa skärm genom att ange ditt Gmail-ID och lösenord.

3. När du är inloggad ser du en lista över alla dina kontakter. Håll musen över en kontakt som du vill ta bort tills du ser en kryssruta till vänster om kontakternamnet (se bild nedan)

4. Klicka på kryssrutan för att markera kontakten (se bild ovan)

5. Markera även alla andra kontakter som du vill ta bort genom att klicka i kryssrutorna

6. När du har valt alla kontakter som du vill ta bort klickar du på papperskorgen-ikonen, som ligger nära högra hörnet på skärmen (se bild nedan)

7. När du klickar på papperskorgen-ikonen ser du en meny, klicka på Radera.

Detta kommer att ta bort alla kontakter som du har valt för borttagning.

Obs! Den här metoden raderar bara de kontakter som sparades på ditt Gmail-konto. Kontakter som är lagrade på ditt SIM-kort kvarstår och de raderas inte.

Synkronisera kontakter till lager Android-telefon

När du har tagit bort flera kontakter via sidan Google Kontakter, måste du synkronisera kontakterna till din Android-enhet för att ändringarna ska visas.

1. På din Android-telefon trycker du på Kontakter-appen

2. Klicka därefter på 3-punktsikonen längst upp till höger på skärmen (se bild nedan)

3. Klicka på Konton från menyn som visas

4. Klicka på Google på nästa skärm

5. Klicka på nästa skärm på din e-post

6. Klicka slutligen på alternativet Kontakter för att börja synkronisera Kontakter från ditt Gmail-konto

När din telefon är klar med synkronisering av kontakter, gå tillbaka till appen Kontakter för att se en smalare kontaktlista med flera kontakter raderade från listan.

Radera flera kontakter på Samsung Galaxy Phone

Som nämnts ovan är det enkelt att ta bort flera kontakter på en Samsung Galaxy Phone. Följ stegen nedan för att radera flera kontakter direkt på din Samsung Galaxy Smart Phone.

1. Öppna appen Kontakter på din Samsung Galaxy Phone

2. Tryck och håll på en kontakt som du vill ta bort tills du ser en grön bock markeras bredvid kontaktnamnet (se bild nedan)

3. På samma sätt väljer du alla andra kontakter som du vill ta bort genom att trycka på dem

4. Klicka sedan på alternativet Ta bort från skärmens övre högra hörn för att radera de valda kontakterna

5. Du kommer att se ett popup-fönster, tryck på Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort valda kontakter.

Ta bort alla kontakter på Samsung Phone

Som nämnts ovan gör Kontakter-appen på Samsung Galaxy Phone det också enkelt att torka av alla dina kontakter från din kontaktlista.

1. Tryck och håll på någon kontakt tills en grön bock markeras bredvid kontaktens namn (se bild nedan)

2. Klicka sedan på alternativet Alla, som finns i det övre vänstra hörnet på skärmen (se bild ovan)

3. Klicka bara på Ta bort för att ta bort alla kontakter i din kontaktlista.

4. Du kommer att se en pop-up, klicka på Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort alla kontakter i din kontaktlista.