Hur bra är PKZIP-kryptering?

PKZIP och liknande filkomprimeringsprogram hjälper dig att arbeta snabbare och spara hårddiskutrymme. Om du använder PKZIP har du möjlighet att kryptera känsliga filer för att skydda deras innehåll. Dessa krypteringsmetoder är säkra och många institutioner använder dem för att dölja information säkert.

PKZIP-funktionalitet

PKZIP använder en komprimeringsmetod som kan minska filens storlek upp till 95 procent. PKZIP integreras med Microsoft Office och ger Office-användare möjlighet att spara dokument som säkra ZIP-filer. Integration med Microsoft Outlook låter Outlook-användare komprimera och kryptera e-postmeddelanden innan de skickas. Om du använder PKZIP för att komprimera filer och skicka dem till andra kan de öppna dina filer med PKZIP eller det kostnadsfria verktyget ZIP Reader. Detta verktyg har också möjlighet att öppna en krypterad PKZIP-fil.

PKZIP-kryptering

AES, en av krypteringsmetoderna som PKZIP använder, är så säker att National Institute of Standards and Technology godkände det som en ersättning för sin äldre DES-algoritm. WinZip, ett annat komprimeringsprogram, använder också AES-kryptering. Som EE Times förklarar, "Regeringar och företag tror mycket på tron ​​att AES är så säker att dess säkerhetsnyckel aldrig kan brytas, trots några av de inneboende bristerna i AES." EE Times konstaterar också att en hackare som använder brute force skulle spendera 1 miljard miljarder år på att försöka knäcka en 128-bitars AES-krypteringsnyckel. När du använder PKZIP för att kryptera en fil har du möjlighet att skapa en lösenfras som låter dig dekryptera filen. PKZIP stöder också AES- och 3DES-algoritmerna och lägger till ytterligare skydd genom att också kryptera filnamn.

Överväganden med lösenfraser

PKWARE, tillverkare av PKZIP, noterar att krypterade filer är säkrare när du gör dina lösenfraser mer komplexa och längre. Ett av problemen med kryptering av lösenfras är behovet av att ge lösenfrasen säkert till någon annan. Om du skickar din lösenfras till en mottagare i ett e-postmeddelande riskerar du att en tredje part kommer att fånga upp e-postmeddelandet och upptäcka lösenfrasen. Du måste också se till att du inte glömmer eller tappar din lösenfras, annars kommer du inte att kunna dekryptera din fil. Du måste meddela mottagarna din lösenfras om du skickar en krypterad PKZIP-fil till dem.

Digital certifikatkryptering

Om du vill använda en lösenfras krypterad fil kan du fortfarande skydda den med ett digitalt certifikat. Ett digitalt certifikat innehåller en offentlig nyckel som du skickar en mottagare och en privat nyckel som du använder för att kryptera din fil. Din mottagare kan dekryptera filen genom att ange det offentliga nyckelvärdet. Digital certifikatkryptering är en populär metod som banker och andra webbplatser använder för att hålla transaktioner med kunder säkra.