Hur du skannar dokument med din Android-telefon

Förutom att ta foton kan kameran på din Android-telefon användas för att skanna dokument i PDF-format. Detta kan vara ganska praktiskt i situationer där du inte har tillgång till en dokumentscanner eller helt enkelt inte vill använda en skanner, eftersom din Android-telefon också kan skanna dokument.

Skanna dokument med Android-telefon

Används i kombination med Google Drive-appen är din Android-telefon ganska kapabel att fungera som en imponerande dokumentscanner.

Att skanna ett dokument med en Android-telefon är lika enkelt som att ta ett tag med kamerans bakkamera. När dokumentet har skannats kan du beskära, rotera, redigera och förbättra dokumentet innan du sparar det på Google Drive.

Det skannade dokumentet sparas som en PDF-fil på Google Drive, varifrån du kan skriva ut, dela eller skicka skanningen till alla som använder Gmail, WhatsApp, Skype och andra delningsappar som finns tillgängliga på din telefon.

Steg för att skanna dokument med Android-telefon

Som nämnts ovan behöver du Google Drive-appen för att förvandla din Android-telefon till en dokumentscanner. Du bör redan ha den här appen på din Android-telefon, om inte se till att du laddar ner och installerar appen Google Drive från den här länken.

1. Öppna Google Drive-appen på din Android-telefon.

2. Klicka sedan på den stora Plus-knappen som finns längst ner till höger på skärmen (se bild nedan).

3. På nästa skärm klickar du på alternativet Mapp för att skapa en ny mapp på Google Drive för att lagra dina skannade dokument.

4. Därefter ser du en popup som ber dig att ange ett namn för mappen, namnge mappen som "skannade dokument" eller något annat namn som bäst passar ditt syfte.

5. Klicka sedan på mappen Skannade dokument som du just har skapat.

6. När du väl är i den skannade dokumentmappen trycker du på den stora blå Plus-knappen (se bild nedan).

7. På nästa skärm klickar du på alternativet Skanna (detta aktiverar eller öppnar kameran på din Android-telefon).

8. Placera dokumentet som ska skannas på en plan yta (tabell) och ta helt enkelt en bild av dokumentet genom att knacka på den stora blå cirkeln som finns längst ner på skärmen (se bild nedan).

9. När du tagit en bild av dokumentet får du se en förhandsgranskning. Om förhandsgranskningen ser OK ut kan du spara skanningen som ett PDF-dokument genom att trycka på ikonen Kontrollera markering (se bild nedan)

Genom att trycka på Plus-knappen i den nedre menyn kan du skanna dokumentets nästa sida (se bilden ovan).

Om du inte är nöjd med skanningen kan du skanna igen dokumentet genom att trycka på Redo-ikonen i den nedre menyn eller så kan du använda alternativen Redigering och dokumentförbättring från toppmenyn, som förklaras nedan.

1. Beskär: Genom att trycka på beskärningsalternativet (# 1 i bilden ovan) kan du beskära den bild du precis har tagit med kameran.

2. Färgpalm: Genom att trycka på ikonen Färgpalat (# 2 i bilden ovan) kan du ändra standardskanningen "Svartvitt" till Färg. (Se bild nedan).

3. Menyikon med 3 punkter: Genom att trycka på menyikonen för 3 punkter (# 3) kan du radera, byta namn, rotera det skannade dokumentet och ger också åtkomst till andra inställningar. (Se bild nedan)

Inställningsmenyn låter dig välja pappersstorlek, bildkvalitet, orientering av dokumentet och automatisk bildförbättring.

Skriv ut, dela eller skicka skannade dokument

När du skannar dokumentet lagras det på Google Drive i mappen Skannade dokument eller någon annan mapp som du skannade till.

Det bästa med att lagra skannade dokument på Google Drive är att du kan söka i dokumentet med dess namn, skriva ut, dela eller skicka dokumentet till valfritt när som helst.

1. Öppna helt enkelt Google Drive-appen på din Android-telefon.

2. När du är på Google Drive öppnar du det skannade dokumentet som du vill skriva ut eller skicka till någon.

3. När dokumentet är öppet, klicka på 3-punkts-menyikonen, som finns längst upp till höger på skärmen.

4. På menyn som visas klickar du på Skriv ut om du vill skriva ut PDF-filen eller tryck på Skicka fil, om du vill skicka skanningen till någon. (Se bild nedan)

5. När du klickar på skicka ser du en bildmeny som ger dig Gmail, WhatsApp, Outlook och olika andra alternativ för att skicka filen (se bild nedan).

Tips: Istället för att ta bilder av kvitton, reklamblad, anteckningar och andra kan du spara massor av lagringsutrymme på din Android-enhet genom att skanna sådana objekt och spara dem som PDF-filer på Google Drive.