Hur man kontrollerar om AHCI-läge är korrekt aktiverat

Att kontrollera om Advanced Host Controller Interface-läget är aktiverat är ett bra steg mot att optimera datorns prestanda, eftersom det här läget ökar hastigheten med vilken din dator kommunicerar med din hårddisk. Windows använder AHCI som standard, men det kanske inte är aktiverat om din BIOS inte var korrekt inställd under installationen av operativsystemet. Kontrollera om du använder AHCI-läge genom att visa listan med styrdrivrutiner. Om AHCI inte är aktiverat kan du aktivera det genom att ändra dina register- och BIOS-inställningar.

Steg 1

Tryck på "Windows-X" i Windows 8 och välj sedan "Enhetshanteraren". I Windows 7 eller Vista, klicka på "Start" -knappen, skriv "enhetshanteraren" i sökrutan och tryck sedan på "Enter".

Steg 2

Klicka på pilen bredvid "IDE ATA / ATAPI Controllers" för att visa listan över styrdrivrutiner som för närvarande används av ditt system.

Sök efter en post som innehåller akronymen "AHCI." Om det finns en post och det inte finns något gult utropstecken eller rött "X" över det, är AHCI-läget korrekt aktiverat. Om du inte ser en "AHCI" -post, eller om den enda posten innehåller ett rött eller gult märke, är det ett problem och AHCI-läget är inte korrekt aktiverat.