Hur man ansluter en iPad till en router

IPad fungerar som bäst när den är ansluten till ett trådlöst nätverk. Du måste ansluta till ett trådlöst nätverk via en trådlös router med iPad: s Wi-Fi-inställningar. När du väl är ansluten kan du inte bara komma åt nätverket och Internet utan också routern. Sedan, förutsatt att du har rätt referenser, kan du hantera router- och nätverksinställningar direkt från iPad. Du gör detta genom att använda iPad-webbläsaren för att ansluta till routern när du har tillgång till nätverket.

Steg 1

Tryck på ikonen "Inställningar" och sedan på "Wi-Fi".

Steg 2

Tryck på strömbrytaren "På / Av" bredvid posten "Wi-Fi" för att växla mellan "På", om den för närvarande är avstängd. Nätverkssökaren börjar under rubriken "Välj ett nätverk".

Steg 3

Välj nätverksnamnet som routern servar. Ange lösenordet om du uppmanas till det.

Steg 4

Gå till routerns administrationspanel via din iPad-webbläsare genom att ange routerns standard-gateway-IP-adress. För många routermärken är denna standard-IP-adress "192.168.1.1", men kontrollera tillverkarens dokumentation för att bekräfta.

Ange ett användarnamn och lösenord om du uppmanas till det. Standard användarnamn / lösenord för routrar skiljer sig åt, så kontrollera din dokumentation.