Hur får jag Wi-Fi-lösenordet för CenturyLink Wireless

När CenturyLink har aktiverat din internettjänst kan du stöta på vissa problem när du försöker konfigurera ditt Wi-Fi-nätverk. till exempel kanske du inte vet lösenordet eller nätverksnyckeln för din trådlösa router. Generellt kan du undvika att behöva kontakta CenturyLinks tekniska supportlinje genom att inte leta längre än själva den trådlösa routern. De flesta routrar som tillhandahålls av CenturyLink har vanligtvis en etikett med nätverks-ID och lösenordsinformation tryckt på den.

Steg 1

Leta reda på den trådlösa routerns etikett med olika nummer och andra detaljer på den, inklusive routerns serienummer och ditt Wi-Fi-nätverks namn efter bokstäverna "SSID." Den här etiketten finns ofta längst ner på routern.

Steg 2

Notera numret på den etiketten som visas bredvid rubriken "Nyckel / lösenfras".

Ange den lösenfrasen som ditt Wi-Fi-lösenord nästa gång du försöker ansluta till ditt trådlösa CenturyLink-nätverk.