Så här konfigurerar du ett Logitech MOMO-ratt (5 steg)

Logitech MOMO-spelratten är kompatibel med många Windows-operativsystem, inklusive Windows 7, Vista och XP, och den stöder ett stort antal PC-spel. Innan du kan använda din Logitech MOMO-ratt för första gången måste du dock utföra en engångssystemkonfiguration för att få den inställd på din dator. När systemkonfigurationen är klar kan du när som helst ansluta och koppla bort den från din dator utan att behöva upprepa installationsdelen av konfigurationen.

Steg 1

Dra av det grå locket på baksidan av Logitech MOMO-ratten för att avslöja klämmorna. Lossa dem vid behov så att du kan trycka den jämnt mot kanten på ditt skrivbord eller bord. Dra åt dem igen tills de sitter ordentligt och sätt tillbaka locket för att dölja klämmorna.

Steg 2

Placera pedalplattformen på önskad plats under skrivbordet eller bordet och anslut kontakten i baksidan av hjulet. Sätt i nätadapterkabeln på baksidan av hjulet och anslut den andra änden till ett eluttag, överspänningsskydd eller väggkontakt.

Steg 3

Sätt i installationsskivan som följde med din Logitech MOMO-ratt i datorns enhet och vänta tills dialogrutan för automatisk körning dyker upp. Alternativt kan du ladda ner installationsprogrammet från Logitech MOMO-nedladdningssidan och dubbelklicka på den för att initialisera den.

Steg 4

Följ anvisningarna i installationsdialogrutan för att installera drivrutiner och programvara för din Logitech MOMO-ratt. Du kommer så småningom att uppmanas att ansluta USB-sladden från hjulet till din dator. Anslut USB-kontakten för att slutföra konfigurationen och klicka på "Slutför".

Kör önskat spel på din dator. För att använda ratten med den, gå till avsnittet "Inställningar" i spelet och klicka på alternativet "Kontroller". Välj din Logitech MOMO-ratt som valfri styrenhet och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera spelspecifika kontroller.