Hur man konverterar ACCDB, CSV eller MDB

Microsoft Access är en relationsdatabasapplikation som ingår i Microsoft Office-paketet med professionell programvara. Som standard sparar 2010-versionen av Microsoft Access databasfiler i .accdb-format. Du kan dock konvertera och exportera din databas till andra format för att arbeta med den i olika applikationer. .Mdb-formatet används till exempel av tidigare versioner av Access och .csv-formatet är en textfil som du kan öppna i valfri ordbehandlings- eller kalkylapplikation.

Steg 1

Starta Microsoft Access 2010-applikationen från listan "Alla program" i Start-menyn.

Steg 2

Öppna databasfilen som du vill konvertera till ett annat format.

Steg 3

Spara databasfilen i .accdb-format genom att gå till menyn "File" i skärmens övre vänstra hörn och välja kommandot "Save As". Ange sedan ett namn på filen, välj var du vill spara den och tryck på "Spara" -knappen.

Steg 4

Konvertera databasfilen till .mdb-format genom att gå till "File" -menyn och välja kommandot "Save & Publish". Markera alternativet "Access 2002 - 2003 Database (* .mdb)" och tryck på "Save As" -knappen. Ange sedan ett namn på filen, välj var du vill spara den och tryck på "Spara" -knappen.

Konvertera databasfilen till .csv-format genom att gå till fliken "Externa data" högst upp i fönstret och klicka på "Textfil" -knappen i avsnittet "Exportera". Tryck på "Bläddra" -knappen, välj var du vill spara filen och lägg till ".csv" -tillägget i slutet av filvägen. Tryck sedan på "Spara" och "OK" för att exportera databasinnehållet som en .csv-fil.