Hur man tar bort minne från en HP All-in-One

HP All-in-One-serien av skrivare tillverkas av Hewlett-Packard och erbjuder lösningar för utskrift, skanning och kopiering i en enda enhet. Detta gör det möjligt för användare att optimera sitt kontor. Liksom alla skrivare innehåller allt-i-ett-enheter datalagringsenheter ombord som gör det möjligt för dem att lagra information om det utskriftsjobb som finns. Liksom alla enheter innehåller dessa skrivare programvara som kan vara mottaglig för korruption från olika källor. I sådana fall kan det vara bra att återställa skrivarens minne till fabriksinställningarna.

Steg 1

Koppla bort strömmen till enheten genom att dra försiktigt ur strömkabeln från väggen.

Steg 2

Tryck på skrivarnas "#" och "9" samtidigt och håll ned dem.

Steg 3

Anslut enheten igen medan du håller ned dessa två knappar.

Steg 4

Håll knapparna ned ytterligare fem sekunder och släpp sedan.

Slå på enheten.