Hur man ansluter en trådlös subwoofer till en Vizio Sound Bar

Att använda en trådlös subwoofer med din soundbar begränsar mängden fula sladdar som dinglar runt ditt visningsrum och skapar en snubbelrisk. Dessutom, utan begränsningar från en kabel, har du mer frihet över var du placerar subwoofern i rummet. Vizio säljer trådlösa subwoofers med några av dess ljudfält och gör det enkelt att para ihop de två enheterna som att hålla ner två knappar.

Steg 1

Anslut växelströmskabeln som driver den trådlösa subwoofern till en tillgänglig växelströmsutgång. Anslut kontakten på motsatta änden av strömkabeln till 12 V-ingången på baksidan av subwoofern. Subwoofern slås automatiskt på när du ansluter den.

Steg 2

Tryck på "Power" -knappen för att slå på Vizio-ljudfältet, om det inte redan är på.

Steg 3

Placera subwoofern och Vizio-ljudfältet så att de är så nära som möjligt, helst högst 8 meter från varandra.

Håll ner både metallknappen "Link" på baksidan av subwoofern och "Input" -knappen på ljudfältet samtidigt. LED-displayen på framsidan av Vizio-ljudfältet börjar blinka snabbt, vilket indikerar att de två enheterna försöker hitta varandra. de två enheterna har parats ihop efter att LED-displayen slutar blinka. Om enheterna fortfarande inte är ihopparade efter 30 sekunder och LED-displayen slutar blinka, försök para ihop dem igen.