Hur man tar bort låtar från en Philips GoGear

Att radera låtar från din Philips GoGear MP3-mediaspelare frigör diskutrymme för nyare låtar och kan också hjälpa om du har skadade eller korrupta ljudfiler som stör musikuppspelningen. Anslut mediaspelaren till en dator och radera sedan låtar med en av två snabbmetoder.

Använda Windows Explorer

Steg 1

Anslut din Philips GoGear till datorn med en USB-kabel. Vissa GoGear-modeller har en direkt USB-anslutning som inte kräver en separat USB-kabel.

Steg 2

Klicka på "Start" -knappen och klicka sedan på "Dator" för att starta Windows Explorer. Dubbelklicka på MP3-spelarens hårddiskikon för att öppna enhetens diskfönster med en lista med låtar på din spelare.

Steg 3

Högerklicka på de låtar du vill ta bort och klicka på "Ta bort" från snabbmenyn för att ta bort dem från din mediaspelare.

Stäng GoGears diskfönster. Högerklicka på mediaspelarens diskikon i Utforskaren och klicka på "Mata ut". Koppla bort USB-kabeln.

Använda Windows Media Player

Steg 1

Anslut din Philips GoGear till datorn med en USB-kabel. Vissa GoGear-modeller har en direkt USB-anslutning som inte kräver en separat USB-kabel.

Steg 2

Klicka på "Start" -knappen, välj "Alla program" och klicka på "Windows Media Player" för att starta mediaspelaren. Om spelaren redan var öppen klickar du på knappen "Byt till bibliotek" om den är i läget Nu spelas.

Steg 3

Leta reda på din GoGear i den vänstra rutan, klicka på pilen bredvid den och välj alternativet "Musik" i rullgardinsmenyn som öppnas för att visa låtarna på din spelare.

Håll "Shift" -tangenten intryckt medan du klickar på låtar för att välja flera intilliggande objekt. Håll ned "Ctrl" -tangenten medan du klickar på låtar för att välja flera objekt som inte ligger intill varandra. Högerklicka på de valda låtarna och klicka på "Ta bort".