Hur man gör en tvåkant i InDesign

Adobe InDesign gör det möjligt för dig att skapa en mängd olika tryckta dokument, från böcker som kör tusen sidor till flygblad på en sida. Att skapa en bifold broschyr eller broschyr i InDesign börjar med dokumentinställningen, där du definierar sidmarginaler, orientering och plats för vikningen. När du väl har ställt in kan du lägga till dina bilder och din text och sedan manipulera båda tills du får den design du letar efter.

Utskriftsformat

Steg 1

Klicka på "Arkiv", välj "Nytt" och klicka sedan på "Dokument" för att öppna fönstret Nytt dokument.

Steg 2

Skriv "2" (utelämna offerten) i textrutan "Antal sidor". Du behöver två sidor för att utforma fram- och baksidan av broschyren.

Steg 3

Klicka på rullgardinsmenyn "Sidstorlek", välj sidstorlek för din broschyr och klicka sedan på sidorienteringen "Liggande".

Steg 4

Skriv "2" (utelämna offerten) i textrutan Kolumner nummer för att ställa in vikningen.

Ange eventuella ändringar i marginalerna efter behov och klicka sedan på "OK". Två sidor visas i InDesign, med två vertikala linjer i mitten som representerar vikningen.

Lägga till bilder

Steg 1

Klicka på "Arkiv", välj "Plats", navigera till bilden du vill lägga till och dubbelklicka sedan på den. En miniatyrvy av bilden visas under muspekaren.

Steg 2

Flytta pekaren till den plats där du vill placera bilden i broschyren.

Steg 3

Klicka och håll nere musknappen och flytta sedan musen för att ändra storlek på bilden. Släpp musknappen för att placera bilden. Klicka och släpp musknappen för att placera bilden i full storlek.

Steg 4

Klicka och håll på någon av de små rutorna på bildens kant och rör sedan musen för att ändra storleken på bilden. Rutorna i kantens hörn ändrar storleken samtidigt som bildens proportioner bibehålls, medan de andra rutorna endast påverkar höjden eller bredden på bilden.

Klicka och håll ned bilden och flytta musen runt för att ändra plats.

Lägg till text

Steg 1

Klicka på "T" -knappen i verktygsfältet för att aktivera typverktyget.

Steg 2

Klicka och håll ner musen i den del av broschyren där du vill lägga till text och dra sedan musen för att skapa en textruta.

Steg 3

Skriv din text. Beroende på din broschyrdesign kanske du vill ändra standardtextstil för att göra det lättare att läsa.

Markera texten i rutan och använd sedan teckenformateringskontrollerna under menyraden för att ändra typsnitt, storlek och färg.