Så här aktiverar du ditt hörlursuttag på datorn

Datorns hörlursuttag är fastkopplat till ljudkortet, vilket aktiveras automatiskt när du startar Windows för första gången. När flera ljudkort eller uppspelningsenheter är installerade kan Windows justera dina inställningar så att ljud inte längre spelas genom hörlursuttaget. Om ditt ljudkort är inaktiverat i Kontrollpanelen visas det inte i listan över installerade enheter och du kan inte aktivera det förrän du har ändrat dina inställningar. När du har aktiverat hörlursuttaget kan du ställa in det som standard för allt ljud eller endast för telekommunikationsljud, t.ex. telefonsamtal.

Steg 1

Högerklicka på högtalarikonen i systemfältet och välj ”Uppspelningsenheter” för att öppna ett ljudfönster som visar en lista över installerade och aktiverade enheter.

Steg 2

Högerklicka på det tomma området i listan över enheter och välj "Visa inaktiverade enheter." Alla enheter visas och varje enhets status indikeras av en symbol. En blå volymmätare indikerar en aktiv enhet; en grön bock markerar standarduppspelningsenheten och en grön telefonikon anger standardkommunikationsenheten. När ljud spelas genom en aktiv enhet blir volymmätaren animerad för att indikera volymnivån.

Steg 3

Högerklicka på ljudkortet och välj "Aktivera". En volymmätare visas bredvid enheten och om ljud spelas upp genom enheten blir mätaren animerad. Om mätaren förblir platt tar inte ditt ljudkort emot en ljudsignal. Om mätaren är animerad men inget ljud spelas genom dina hörlurar klickar du på högtalarikonen i systemfältet så att ljudet inte stängs av. Om inget ljud spelas även om mätaren är animerad och volymen är avstängd kan ditt hörlursuttag eller headset vara felaktigt.

Steg 4

Välj ditt ljudkort från listan och klicka på "Ange standard" för att ställa in enheten som standard för allt ljud på din dator. För att ställa in enheten som standard endast för telekommunikationsljud, klicka på rullgardinspilen och välj "Standardkommunikationsenhet." Det här alternativet är endast tillgängligt om en annan enhet för närvarande är inställd som standard. I det här fallet spelar standardenheten upp allt ljud utom telefon- och videokonferenssamtal, som Windows automatiskt dirigerar till standardkommunikationsenheten.

Klicka på "Apply" eller "OK" för att spara dina ändringar.