Hur man håller en USB aktiv på en Macintosh i viloläge

Viloläget på din Macintosh hjälper din dator att spara energi genom att stänga av vissa delar av datorns maskinvara när den inte används. Om du överför en stor mängd filer via din USB-enhet kan du justera inställningarna i "Systeminställningar" så att delar av din Mac går i viloläge medan du håller din USB-enhet aktiv. När du sover kommer skärmen att bli mörk men USB-enheten fortsätter att skicka och ta emot data från din hårddisk.

Steg 1

Anslut din flash-enhet, MP3-spelare, skanner eller skrivare till din USB-enhet.

Steg 2

Klicka på "Apple" -menyn och klicka på "Systeminställningar" i listan. Klicka på "Energisparläge". Skjut omkopplaren "Visa viloläge" till den minut du vill att datorn ska vänta innan den försätts i viloläge. Dra skjutreglaget "Computer Sleep" till "Never" -läget.

Steg 3

Tryck på "Control", "Shift" och "Eject" samtidigt för att sätta datorn i viloläge. Displayen blir mörk men USB-enheterna fortsätter att fungera.

Tryck på valfri knapp på knappsatsen för att väcka datorn från viloläge.