Hur man får iPhone att glömma ett telefonnummer (9 steg)

När du tar emot eller ringer ett samtal på din iPhone lagrar enheten det associerade numret i din samtalslogg. Telefonnummer som är länkade till dina befintliga kontakter behålls också. Du kan dock få iPhone att "glömma" alla telefonnummer som inte är kopplade till en kontakt genom att radera det från samtalsloggen. För ett telefonnummer som är anslutet till en kontakt kan du ta bort det från enhetens minne genom att komma åt kontaktens information och radera den manuellt.

Ta bort ett telefonnummer från din samtalslogg

Steg 1

Tryck på telefonikonen.

Steg 2

Välj "Senaste".

Skjut fingret från höger till vänster över numret du vill radera. Tryck på den röda "Radera" -knappen som visas.

Ta bort ett telefonnummer från dina kontakter

Steg 1

Tryck på telefonikonen.

Steg 2

Välj "Kontakter".

Steg 3

Välj kontakten med det nummer du vill radera.

Steg 4

Tryck på "Redigera".

Steg 5

Tryck på den cirkulära röda knappen som visas bredvid kontaktnumret. Tryck på "Radera".

Tryck på Klar.