Hur man programmerar en DirecTV-fjärrkontroll för en Philips DVD-spelare

Du kan programmera din DirecTV-borttagning så att den fungerar med andra elektroniska enheter, inklusive en Philips DVD-spelare. När du väl är programmerad kan du styra DVD-spelarens ström och spela upp en DVD. Du behöver inte programmera fjärrkontrollen igen om du inte byter satellitmottagare eller köper en ny spelare. För att styra din spelare efter programmering behöver du bara välja den från fjärrkontrollens “Mode” -omkopplare.

Steg 1

Slå på din Philips DVD-spelare och se till att DirecTV-mottagaren är på.

Steg 2

Skjut "Mode" -omkopplaren på din DirecTV-fjärrkontroll till "AV 1." Strömbrytaren sitter högst upp på fjärrkontrollen.

Steg 3

Tryck och håll ned ”Select” och ”Mute” -knapparna tills fjärrkontrollens LED-lampa blinkar två gånger.

Steg 4

Ange koden för din Philips DVD-spelare med fjärrkontrollens knappsats. Koder 20646, 20539, 20503, 20675 och 20854 är de vanligaste koderna för Philips DVD-spelare.

Rikta fjärrkontrollen mot din DVD-spelare och tryck på "Power" -knappen. Om DVD-spelaren stängdes av var koden korrekt. Om inte, upprepa processen med en av de andra koderna.