Hur du sparar batteritid på Android-telefon

Här är praktiska tips för att spara batterilivslängd på Android-telefon som bör hjälpa till att förlänga batteritiden på din Android-telefon med några dagar eller åtminstone göra att din Android-telefon enkelt håller under hela dagen.

Spara batterilivslängd på Android-telefon

Standardinställningarna på din Android-telefon är inriktade på att ge dig tillgång till alla funktioner på din enhet, som du kanske eller inte kan använda.

Därför är de flesta användare i stånd att spara batteritid på Android Phone genom att stänga av funktioner som inte är viktiga för dem. När det blir nödvändigt kan du också stänga av de flesta icke-väsentliga funktioner på din enhet för att spara mer batteritid.

1. Ställ in låg vilotid

Displayen på din Android-telefon kan ställas in så att den stängs av automatiskt efter en inaktivitetsperiod, från 15 sekunder till 30 minuter. För att spara batteriets livslängd på Android Phone måste du ställa in vilotiden till en ganska låg nivå.

Klicka på Inställningar> Display> Viloläge.

På nästa skärm trycker du på 30 sekunder eller 1 minut.

2. Ställ in låg ljusstyrka

Ju ljusare skärmen på din Android-telefon är, desto mer batteri förbrukar det. Därför är ett enkelt sätt att spara batterilivslängd på Android-telefonen helt enkelt att stänga av skärmens ljusstyrka till dess lägsta möjliga nivå.

Klicka på Inställningar> Display> Ljusstyrka och ställ in Ljusstyrka till lägsta möjliga nivå genom att flytta reglaget till vänster.

3. Inaktivera Uppdatera bakgrundsprogram

Sociala medie-appar som Facebook, Twitter och många andra appar kan tömma batteriet på din Android-telefon på grund av deras tendens att uppdatera data i bakgrunden.

För att spara batterilivslängd måste du inaktivera bakgrundens appuppdatering för alla onödiga och obetydliga appar på din Android-telefon.

Klicka på Inställningar> Appar> På appar-skärmen klickar du på appen för vilken du vill inaktivera Uppdatering av bakgrundsapp.

Klicka på Datanvändning på skärmen Appinfo

Avbryt alternativet för bakgrundsdata på nästa skärm genom att flytta väljaren till OFF-position.

Se till att du upprepar stegen ovan för att inaktivera alla onödiga och oavsiktliga appar från att använda data i bakgrunden.

4. Inaktivera autosynkronisering för e-postkonton

Du kan förvänta dig att spara betydande batteritid på din Android-telefon genom att inaktivera e-postkonton på din enhet från att automatiskt synkronisera data.

När du inaktiverar Autosynkronisering för e-postkonton får du inte e-postmeddelanden från Gmail och andra e-postkonton, men du kan fortfarande leta efter nya e-postmeddelanden manuellt genom att öppna Gmail-appen.

Klicka på Inställningar> Konton

På skärmen Konton trycker du på ikonen med 3 punkter> Auto-synkroniserar data.

På popup-fönstret som visas klickar du på OK för att inaktivera automatisk synkronisering av data för alla dina e-postkonton.

5. Använd batterisparläge

Om det är tillåtet kan din Android-telefon fortsätta spåra din plats med sitt interna GPS-system. Detta resulterar i mer batteribruk jämfört med batterisparläget.

Klicka på Inställningar> Plats> Läge> På nästa skärm trycker du på alternativet Batteribesparing

Med den här inställningen vet din telefon endast om den är ansluten till ett nätverk.

6. Inaktivera platsdata för onödiga appar

Det är troligt att platsdata är PÅ för de flesta appar på din Android-telefon. Detta tvingar din enhet att ständigt spåra och fortsätta uppdatera din platsinformation, vilket resulterar i batteritid.

Överväg därför att inaktivera platsdata för de flesta appar på din Android-telefon som inte behöver använda din platsinformation.

Klicka på Inställningar> Plats. På platsskärmen klickar du på appen du vill inaktivera platsinformation för.

Klicka på Tillstånd på appinformationskärmen.

Avaktivera alternativet för plats på nästa skärm genom att flytta väljaren till OFF-position.

Upprepa stegen ovan för alla andra appar som du vill inaktivera platsinformation för på din Android-telefon.

7. Inaktivera Bluetooth

Bluetooth-funktionen på din Android-telefon använder batteritid för att söka efter Bluetooth-enheter i närheten. Du kan spara batteritid genom att inaktivera Bluetooth på din enhet.

Klicka på Inställningar> Bluetooth> På Bluetooth-skärmen, inaktivera Bluetooth på din Android-telefon genom att flytta väljaren till OFF-position

8. Håll WiFi avstängt

Din Android-telefon är utformad för att ständigt leta efter WiFi-nätverk och detta använder batteriet på din enhet. Därför kan du stänga av batteriets livslängd när du stänger av WiFi på din enhet medan den inte används.

Klicka på Inställningar> WiFi> på WiFi-skärmen, inaktivera WiFi genom att flytta väljaren till OFF-position.

9. Inaktivera mobil hotspot

Om du någonsin hade aktiverat Mobile Hotspot på din Android-telefon måste du se till att den är avstängd medan du inte använder den, eftersom den här funktionen kan tömma batteriets livslängd

Klicka på Inställningar> Mobil hotspot & tethering> Mobil hotspot. Inaktivera din Mobile Hotspot på nästa skärm.

10. Inaktivera vibrationer och andra ljud

Vibrationsfunktionen på din Android-telefon utlöses av en motor och använder batteritid. Du kan spara batteritid genom att inaktivera vibrationer och andra ljud på din Android-telefon.

Klicka på Inställningar> Ljud> på nästa skärm, inaktivera alternativet för Vibrera också för samtal genom att flytta väljaren till OFF-position.

Medan du fortfarande är på samma skärm, bläddra ner och knacka på Andra ljud.

Inaktivera alla andra ljud på nästa skärm.

11. Aktivera batterisparläge

Det enklaste sättet att spara eller spara batteritid på Android Phone är att manuellt aktivera batterisparläge på din enhet. Detta kan göras när du känner att din enhet inte kommer att pågå under dagen.

Klicka på Inställningar> Batteri> Batterisparare.

På nästa skärm aktiverar du batterisparläge på din Android-telefon genom att flytta väljaren till PÅ-läge.

Obs! Endast de viktigaste funktionerna och tjänsterna fungerar på din telefon under batterisparläge.

12. Slå på flygplansläge

Du kan gå till det här alternativet, bara när du har ett desperat behov av att spara batteritid på din Android-telefon.

Klicka på Inställningar> Flygplansläge och aktivera flygplansläge genom att flytta växeln till PÅ-läge på nästa skärm.

När din Android-telefon är placerad i flygläge kommer alla inkommande telefonsamtal, sms-meddelanden, radio, WiFi och Bluetooth att inaktiveras på din enhet.