Hur man sätter omslag på USB Loader GX

USB Loader GX, ett communityutvecklat program för Nintendo Wii, gör att du kan lagra och starta speltitlar direkt från USB-lagringsenheter. Dessutom låter programmet dig tilldela spelomslag till ditt befintliga bibliotek via det inbyggda nedladdningssystemet. När titellistan växer, inklusive sådan spelomslag hjälper dig i huvudsak att hålla reda på alla tillgängliga spel på hårddisken i fråga.

Klicka för att starta USB Loader GX-kanalen och låta den initialisera konsolens lagringsenhet.

Tryck på “1” på Wii-fjärrkontrollen. Välj vilken typ av spel / program som täcker du vill att programmet ska laddas ner, till exempel platta eller 3D-baserade bilder.

Klicka på “Ja” för att bekräfta ditt val och låt USB Loader GX ladda ner alla tillgängliga objekt. Förfarandet tar vanligtvis ungefär tre sekunder per spelomslag och tillämpas automatiskt på varje titel när den laddats ner.