Så här återställer du ett BIOS-lösenord för HP-bärbara datorer

Återställ BIOS-lösenordet på en HP bärbar dator när det har glömts bort eller när du förbereder den bärbara datorn för försäljning till en ny ägare. Lär dig hur du raderar ett okänt BIOS-lösenord genom att fysiskt koppla bort de interna batterierna. Undvik att spendera hundratals dollar på ett servicecenter för att göra ändringar som ofta kan utföras hemma av alla med förmågan att ta isär en HP-bärbar dator och sätta ihop den igen.

Steg 1

Stäng av datorn om det behövs genom att hålla ned strömbrytaren i sex sekunder tills strömmen stängs av.

Steg 2

Koppla bort nätsladden från HP: s bärbara dator. Ta bort batteriet genom att vända på datorn på locket och släppa batteriklämmorna enligt illustrationerna längst ner på den bärbara datorn eller i bruksanvisningen. Lyft först kanten på batteriet närmast klämmorna och dra sedan ut batteriet ur den bärbara datorn.

Steg 3

Ta bort skruvarna som håller hårddiskens kåpa på plats och ta bort kåpan. Ta ut hårddisken från den bärbara datorn genom att ta bort de två fästskruvarna och dra försiktigt bort enheten från kontakten och lyft sedan hårddiskfästet eller facket ur datorn.

Steg 4

Ta bort skruvarna som håller minnesfackets lock på plats och ta sedan bort locket. Ta bort minnesmodulerna från uttagen genom att sprida försiktigt isär metallhållarklämmorna och låta modulen fjädra uppåt. Dra minnet rakt ut ur uttaget i den vinkel det vilar vid när det fjädras från fästklämmorna.

Steg 5

Ta ut RTC-knappcellsbatteriet (Real Time Clock) från minnesfacket genom att trycka på fästklämman och dra ut knappcellsbatteriet ur uttaget.

Steg 6

Låt datorn sitta utan batteri i en timme, installera sedan om minnet och hårddisken, men lämna knappcellsbatteriet och huvudbatteriet ur systemet. Anslut nätadaptern till systemet och slå på den för att rensa BIOS-lösenordet.

Stäng av systemet igen och ta bort strömsladden för att sätta tillbaka knappcellsbatteriet och huvudbatteriet.