Är det gratis att skicka SMS till Verizon till Verizon?

Det är inte gratis att skicka sms mellan Verizons mobila kunder. Verizon-kunder kan dock köpa ett antal planer eller buntar som ger dem obegränsad sms mellan Verizon-mobiltelefoner. Dessa planer, även om de kostar pengar i förväg, kan kraftigt sänka kostnaden för textmeddelanden för dem som skickar text mellan Verizon-telefoner ganska ofta.

Mobil till mobil

Mobil till mobil är namnet på Verizons program som gör det möjligt för Verizon-kunder att prata och skriva till rabatterade priser till varandra. Verizon-kunder kan köpa planer eller paket som inkluderar Unlimited Mobile to Mobile-sms, vilket säkerställer att inga extra sms-avgifter kommer att uppkomma för sms mellan Verizon-mobilkunder. Även under detta program räknas inte texter mellan Verizon-mobilkunder till det totala antalet texter i en given plan eller bunt.

Sms-paket

För Verizon-kunder med en samtalsplan finns det två textbuntar som inkluderar obegränsad meddelandehantering mellan Verizons mobiltelefonkunder. Enligt Verizon-webbplatsen innehåller textpaketet på $ 10 per månad 500 texter och obegränsad sms till mobil. Textpaketet på 20 USD per månad innehåller 5 000 texter samt obegränsad textning från mobil till mobil. Textpaketet på $ 5 per månad inkluderar inte gratis sms mellan Verizon-kunder.

Obegränsad textning

Vissa planer som Verizon säljer inkluderar obegränsad textning. Obegränsad textning innebär att det inte finns något tak på antalet texter som en kund enligt planen kan skicka eller ta emot. Detta är inte detsamma som Mobile to Mobile, som endast är begränsat till Verizon-kunder. Kunder med en plan som inkluderar obegränsad textning kan skicka valfritt antal texter till en mobil kund under vilket nätverk som helst i USA utan att det medför ytterligare SMS-avgifter.

Direktmeddelande

Direktmeddelanden skiljer sig från sms, även om de två lätt kan förväxlas. Snabbmeddelanden innebär att skicka meddelanden via ett program som är anslutet till Internet, medan sms är mellan två telefoner och kräver ingen internetanslutning. För Verizon-kunder ingår inte snabbmeddelanden i programmet Mobile to Mobile.