Min Verizon-telefon släpper samtal

När du oväntat befinner dig i en konversation med en död telefonanslutning har du precis upplevt ett tappat samtal. Tappade samtal inträffar när ett telefonsamtal avbryts antingen i slutet eller från den andra personens telefon. Med Verizon Wireless-telefoner kan tappade samtal förekomma av flera anledningar. Felsök orsakerna till dina tappade samtal och hitta en lösning på problemet.

Serviceområde

Tappade samtal kan ibland orsakas av att vandra utanför serviceområdet. Om du befinner dig på ytterkanterna av Verizons täckningsområde, till exempel ute i landet, kommer du troligen att uppleva tappade samtal. Din mobiltelefon kan inte ta emot en stark signal så att den inte har kapacitet att behålla en telefonanslutning under en längre tid. Du kan lösa detta problem genom att flytta närmare serviceområdet, vanligtvis närmare en stad, för att ringa telefonsamtal. Kontrollera Verizons täckningskarta för platser för serviceområdet.

Gammal utrustning

Konstant avbrutna samtal kan vara resultatet av gammal eller dåligt underhållen utrustning. Äldre telefoner med åldrad teknik får inte tornsignaler såväl som nya telefoner, vilket kan leda till tappade samtal. Dåligt underhållna telefoner som fick vattenskador eller tappades ofta fungerar inte lika bra som andra telefoner. Om antennen skadades på grund av dåligt underhåll kan telefonen släppa samtal oftare än den borde.

Dysfunktionell utrustning

Ibland kan dysfunktionell eller defekt utrustning resultera i tappade samtal. Om din Verizon-telefon är ny och har underhållits ordentligt men ändå tappar samtal, kan telefonen ha felaktig ledning eller felaktiga uttag. Du kan begära reparationstjänst från Verizon eller annan mobiltelefonleverantör för att korrigera detta.

Utanför källor

Tappade samtal kan också förekomma på grund av externa källor. Att gå in i en tunnel eller köra i bergiga områden kan få din telefon att släppa samtal eftersom den inte når en tornsignal. Höga byggnader kan också störa din telefons förmåga att ta emot en signal, vilket gör att den släpper telefonsamtal. Att ringa en trådlös fast telefon som har svaga batterier kan också påverka kvaliteten på telefonsamtalet.