Stäng AV Stör inte för vissa kontakter på Android-telefon

Om du inte är medveten är det möjligt att låta utvalda personer ringa och meddela dig, även om din Android-telefon är placerad i Stör ej. Nedan följer stegen för att stänga av Störa inte för vissa kontakter på Android-telefon.

Stäng AV Stör inte för vissa kontakter på Android-telefon

När du verkligen är upptagen i ett möte eller försöker uppfylla en tidsfrist för arbetet kan du placera din Android-telefon i Stör ej läge.

Problemet med detta tillvägagångssätt är emellertid att du kan missa ett viktigt samtal eller ett meddelande medan din telefon placerades i Stör inte läge.

Den uppenbara lösningen i detta fall är att göra ett undantag och låta vissa människor ringa eller meddela dig, även om din Android-telefon är placerad i Stör ej.

Detta kan göras genom att ange vissa kontakter som stjärnmärkta i adressboken på din Android-telefon och slå på alternativet att bara låta de stjärnmärkta kontakterna ringa eller meddela dig under Stör ej läge.

Nedan hittar du stegen för att utse stjärnmärkta kontakter i adressboken för din Android-telefon och stegen för att endast tillåta vissa kontakter att ringa eller meddela dig i Stör inte läge.

Ange stjärnmärkta kontakter i adressboken

Det första steget är att identifiera kontakter som du vill kunna ringa eller meddela dig medan din Android-telefon är placerad i Stör inte läge. När kontakterna har identifierats kan du utse dessa utvalda personer som dina stjärnmärkta kontakter.

1. Öppna Kontakter-appen på din Android-telefon.

2. Klicka sedan på kontakten som du vill beteckna din stjärnmärkta kontakt.

3. Klicka på Star-ikonen på nästa skärm för att förvandla denna kontakt till stjärnstyrd kontakt.

På samma sätt kan du följa stegen ovan för att utse andra kontakter som stjärnmärkta, i fall du vill att några fler ska kunna nå dig, medan din Android-telefon är i Stör inte läge.

Låt vissa kontakter ringa eller meddela i Stör inte läget

Följ stegen nedan för att endast låta de stjärnmärkta kontakterna ringa eller meddela medan din Android-telefon är placerad i Stör inte läge.

1. Öppna Inställningar på din Android-telefon.

2. Bläddra nedåt på inställningsskärmen och tryck på Ljudalternativet.

3. På ljudskärmen trycker du på Stör ej (se bild nedan)

4. På skärmen Stör ej, klicka på endast prioriterade inställningar.

5. På nästa skärm, klicka på Meddelanden och välj alternativet Endast med stjärnmärkta kontakter i snabbmenyn.

6. Klicka därefter på Samtal och välj alternativet Endast stjärnad kontakt i menyn som visas (se bild nedan).

Efter den här inställningen kan endast de stjärnmärkta kontakterna i adressboken meddela och ringa dig, även när din telefon är placerad i Stör inte läge.