Så här får du tillgång till den dolda återställningspartitionen i en HP Pavilion

HP Pavilion-datorer och bärbara datorer erbjuder en inbyggd återställningspartition för att återställa din dator till fabriksinställningarna. Ofta är denna partition dold och osynlig för dig under din systeminformation. Du kan komma åt den dolda partitionen och starta återställningsprocessen via Windows eller genom att upprepade gånger trycka på "F11" under start.

Pavilions bärbara datorer

Steg 1

Stäng av den bärbara datorn och koppla bort alla nätverkskablar, externa bildskärmar och andra enheter. Lämna tangentbordet, musen och nätsladden ansluten.

Steg 2

Starta och öppna startskärmen. Skriv “Recovery Manager” i sökrutan. Klicka på “HP Recovery Manager” i resultatet. Ange ett administrativt lösenord om du uppmanas till det.

Steg 3

Klicka på "Windows Recovery Environment" och sedan "OK". Din bärbara dator startar om i återställningsmiljön.

Steg 4

Välj "Felsök" när ditt system startar om och sedan "Recovery Manager". Välj ditt operativsystem och klicka sedan på "Minimerad bildåterställning." Säkerhetskopiera systemets filer om så önskas och följ anvisningarna på skärmen för att välja en säkerhetskopieringsmetod och plats. Om du inte vill säkerhetskopiera, klicka på "Återställ utan att säkerhetskopiera dina filer" och sedan på "Nästa".

Steg 5

Läs instruktionerna på Recovery Manager-välkomstsidan och klicka på “Nästa” när du är redo att fortsätta. Din HP förbereder sig för återhämtning, vilket kan ta upp till 45 minuter.

Klicka på "Fortsätt" när förberedelsen är klar. Återställningsprocessen börjar, som formaterar och installerar om din bärbara dators ursprungliga programvara. När du är klar klickar du på "Slutför" för att starta om och slutföra installationen.

Pavilions stationära datorer

Steg 1

Stäng av skrivbordet och koppla bort alla nätverkskablar och andra externa enheter. Lämna tangentbordet, musen och bildskärmskablarna anslutna. Slå på datorn.

Steg 2

Öppna sökrutan från skärmens övre högra hörn och skriv "Återställning". Klicka på “Recovery Manager” från resultaten och ange ett administrativt lösenord om det behövs.

Steg 3

Klicka på "Systemåterställning". Välj “Ja” när du blir ombedd att återställa datorn till fabrikens ursprungliga skick. Klicka på "Nästa" för att starta om datorn.

Steg 4

Välj "Systemåterställning" när din dator startar om. Säkerhetskopiera dina filer om så önskas, eller välj "Återställning utan säkerhetskopiering av dina filer" och klicka på "Nästa".

Klicka på “OK” för att rensa varningarna för att koppla bort enheter och bekräfta att dina data kommer att gå förlorade. Din dator formaterar och installerar om all originalprogramvara för att återställa skrivbordet till fabriksnytt. Klicka på "Slutför" när återställningsprocessen är klar för att starta om. Slutför installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.